BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 08 12 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 31

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 31

Jozuė paskiriamas vesti tautą

1 [i1]Mozė nuėjo ir kalbėjo visus šiuos žodžius visam Izraeliui. 2 Jis tarė jiems: „Šiandien man jau šimtas dvidešimt metų. Nebegaliu be vargo kilnotis iš vietos į vietą. Be to, VIEŠPATS yra man pasakęs: 'Per šį Jordaną tu nepereisi'. 3 Pats VIEŠPATS, tavo Dievas, pereis pirma tavęs. Jis pats nušluos visas anas tautas tau iš kelio, kad galėtumei užimti jų vietą. Pirma tavęs pereis ir Jozuė, kaip VIEŠPATS pažadėjo. 4 VIEŠPATS pasielgs su jomis, kaip jis pasielgė su Sihonu ir Ogu, amoriečių karaliais, bei su jų kraštu, kai juos sunaikino. 5 VIEŠPATS jas atiduos jums, o jūs pasielgsite su jomis taip, kaip esu jums įsakęs. 6 Būkite stiprūs ir ryžtingi! Jų nebijokite ir jų neišsigąskite, nes pats VIEŠPATS, tavo Dievas, eina su tavimi: jis tavęs vieno nepaliks ir nuo tavęs nepasitrauks“.

7 Tada Mozė pasišaukė Jozuę ir viso Izraelio akyse jam tarė: „Būk stiprus ir ryžtingas, nes eisi su šia tauta į kraštą, kurį jiems duoti VIEŠPATS yra prisiekęs jų tėvams. Tu turėsi jiems jį padalyti. 8 Pats VIEŠPATS eina pirma tavęs. Jis bus su tavimi, tavęs vieno nepaliks ir tavęs neapleis. Nebijok ir neišsigąsk!“

  
Išnašos:
1Įst 31,1-31,29: Paskutiniai Mozės gyvenimo įvykiai.
2Įst 31,9-31,13: Įsteigiamas Sandoros atnaujinimas, kuris turėjo būti švenčiamas pamaldomis kas septinti metai. Išsakomas įsitikinimas, kad visas Pakartotas Įstatymas – Mokymas apie Dievo valią, arba Deuteronominis teisynas, buvo Mozės parašytas. Kas septinti metai šis Mokymas apie Dievo valią turėjo būti skaitomas centrinėje šventovėje Palapinių iškilmės metu.
3Įst 31,10: ... atleidimo metais ... : žr. Įst 15,1-23 ir paaiškinimus.
4Įst 31,16-31,22: Mozei įsakoma užsirašyti giesmę, kuri būtų pateikiama žmonėms kaip liudijimas, kai jie kreipsis į svetimus dievus, pagalbos ieškodami. Giesmė yra 32-ajame skyriuje.
5Įst 31,26: ... šią Mokymo knygą ... : t. y. Pakartoto Įstatymo knygą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 31

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 32

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 32

3 Juk VIEŠPATIES vardą skelbiu:

duokite garbę mūsų Dievui!

4 Tai Uola! Jo darbai tobuli,

visi jo keliai iš tikrųjų teisingi.

Ištikimas Dievas, be apgaulės,

teisus ir patikimas!

5 Tačiau neverti jo vaikai, –

ta sukta, nedora karta, –

pasielgė su juo apgaulingai.

6 Nejau taip atsilygini VIEŠPAČIUI,

paika ir neišmintinga tauta?

Argi ne jis tavo tėvas, kuris tave sukūrė,

tave padarė ir įkurdino?

7 Prisimink senovės dienas,

apsvarstyk praeities amžių metus;

klauski savo tėvą, jis tau paaiškins,

savo senolius, jie tau pasakys.

8 Kai Aukščiausiasis skyrė tautoms jų paveldą,

kai dalijo Adomo palikuonis,

tada jis nustatė tautų ribas

pagal Dievo sūnų[i2] skaičių,

9 bet VIEŠPATIES dalis yra jo tauta,

Jokūbas yra jo paveldas.

10 Jis rado jį dykumoje –

tyruose vaitojančios dykumos.

Apglėbė jį, rūpinosi juo,

saugojo jį kaip savo akies lėliukę.

11 Kaip erelis skatina savo jauniklius,

plazdendamas virš lizdo,

taip jis išskleidė savo sparnus ir, paėmęs jį,

nešė pirmyn ant savo sparnų.

12 Vienas VIEŠPATS jį tevedė,

su juo nebuvo jokio svetimo dievo.

  
Išnašos:
1Įst 32,1-32,43: Mozės giesmėje didžiųjų pranašų stiliumi dažnai kalba pats Dievas. Visa giesmė yra poetiškas pamokslas, kurio tema yra Dievo gerumas Izraeliui (1-14 eilutės) ir Izraelio nedėkingumas bei stabų garbinimas – pagonių dievų garbinimas (15-29 eilutės). Pagonys nubaus Izraelį už jo nuodėmes, bet ir pagonių išdidumas bus nubaustas; Viešpaties šlovė bus apginta (30-43 eilutės).
2Įst 32,8: ... pagal Dievo sūnų skaičių: Dievo sūnūs – angelai. Žr. Job 1,6; 2,1; 38,7; Ps 89,7-8. Pasak šio teksto, tautos turi savo angelus sargus. Žr. Dan 10,20-21; 12,1.
3Įst 32,13: ... krašto aukštumų ... : Kanaano aukštumos.
4Įst 32,14: ... Bašano ... : Bašanas – derlingų ganyklų sritis į rytus nuo Jordano, garsi savo galvijais. Žr. Ps 22,13; Ez 39,18; Am 4,1.
5Įst 32,15: ... Ješurūnas nutuko ... : Ješurūnas yra malonybinis Izraelio vardas; jis reiškia Mylimasis. Žr. Įst 33,5.26; Iz 44,2.
6Įst 32,28-32,35: Užuomina apie pagonių tautas, ne apie Izraelį. Tautų sugedimas.
7Įst 32,32: Jų vynmedis ... : t. y. Izraelio priešų vynmedis lyginamas su patarle tapusiais Sodomos ir Gomoros vaisiais: gražūs iš išorės, bet supuvęs vidus.
8Įst 32,34: ... tai ... : tautų sugedimas.
9Įst 32,35: ... kerštas ... : teismas engėjui ir engiamųjų apgynimas.
10Įst 32,39: ... aš daliju mirtį ir gyvastį: Dievas yra visagalis visur, anot poeto tikėjimo. Žr. Iš 4,11 ; Iz 45,5-7.
11Įst 32,48-32,52: Mozės vizija ant Nebo’o kalno. Žr. Sk 20,10-13; 27,12-14.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 32