BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 02 28 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 11

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 11

Atlyginimas už ištikimybę

18 „Įsidėkite šiuos mano žodžius sau į širdį ir sielą, prisiriškite juos kaip ženklą prie rankos ir pritvirtinkite juos kaip žymę sau ant kaktos.

Palaiminimas ar prakeikimas

26 „Štai! Šiandien padedu prieš jus palaiminimą ir prakeikimą. 27 Palaiminimą, jei paklusite VIEŠPATIES, jūsų Dievo, įsakymams, kuriuos šiandien jums duodu, 28 ir prakeikimą, jei nepaklusite VIEŠPATIES, jūsų Dievo, įsakymams, bet trauksitės iš kelio, kurį šiandien jums duodu, eidami paskui kitus dievus, kurių nepažinojote.

32 turite ištikimai laikytis visų įstatų ir įsakų, kuriuos išdėsčiau jums šiandien“.

  
Išnašos:
1Įst 11,1-11,26: Tik ištikimybė Sandorai su Viešpačiu laiduoja gyvenimą Kanaane – Pažado Žemėje.
2Įst 11,14: ... ankstyvąjį ir vėlyvąjį lietų: ankstyvasis lietus, arba jore, prasideda spalio ar lapkričio mėnesį ir tęsiasi protarpiais per visą žiemą; vėlyvasis lietus yra stiprūs lietaus būriai kovo ir balandžio mėnesiais. Palestinoje sėjama rudenį, o pjaunama pavasarį!
3Įst 11,24: ... Vakarų jūra ... : Viduržemio jūra.
4Įst 11,29: ... ištarsi palaiminimą ... prakeikimą: visos apeigos aprašomos 27-ajame ir 28-ajame skyriuje.
5Įst 11,29: Gerizim{as} ir Ebal{as} – gretimi kalnai Samarijoje su giliu, juos skiriančiu slėniu. Jų viršūnės sudaro puikią progą pasižvalgyti po visą Kanaaną.
6Įst 11,29: Gerizim{as} ir Ebal{as} – gretimi kalnai Samarijoje su giliu, juos skiriančiu slėniu. Jų viršūnės sudaro puikią progą pasižvalgyti po visą Kanaaną.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 11