BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 12 13 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 18

 Išminties knyga
  
Išm 18

14 Juk kai visa buvo apgaubusi švelni tyla

ir naktis jau buvo įpusėjusi,

15 tavo visagalis Žodis[i7] žengė iš dangaus,

nuo karališkojo sosto,

į vidurį šalies, skirtos pražūčiai,

tarsi nepermaldaujamas galiūnas,

16 nešinas tavo tikrojo įsako aštriu kalaviju.

Kai nusileido, jis visa pripildė mirties;

stovėdamas ant žemės, jis lietė dangų.

  
Išnašos:
1Išm 18,1: ... šventiesiems: izraeliečiams.
2Išm 18,5: ... vienas berniukas: Mozė. Žr. Iš 2,1-10
3Išm 18,5: ... daugybę jų vaikų: egiptiečių pirmagimių.
4Išm 18,6: ... tą naktį: pirmoji Išėjimo iškilmių naktis.
5Išm 18,9: ... protėvių šlovės giesmes: žr. Sir 44-50; Išm 10.
6Išm 18,13: ... tautą: hebrajus.
7Išm 18,15: ... visagalis Žodis: graikiškai Logos. Žr. Apr 19,13; Jn 1,1-18.
8Išm 18,20-18,25: Kai dykumoje maras ištiko izraeliečius, Aaronas sulaikė naikinantį angelą (žr. Sk 16,41-50).
9Išm 18,21: ... vyras be priekaišto
10Išm 18,22: ... baudėją: naikinantį angelą. Žr. 25-ąją eilutę.
11Išm 18,24: ... garbingi protėvių vardai ... didybė: Dievo vardas Jahveh ir giminių vardai buvo įrašyti ant vyriausiojo kunigo drabužių.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 18

Išminties knygaSkyrius: 19

 Išminties knyga
  
Išm 19

6 Juk visa kūrinijos prigimtis buvo iš naujo kuriama

vykdyti tavo įsakams,

kad tavo vaikai nuo pavojų būtų apsaugoti.

7 Buvo matyti debesis, dengiantis jųjų stovyklą,

ir sausa žemė, kylanti ten, kur pirma tyvuliavo vanduo –

kelias be kliūčių iš Raudonosios jūros

ir žolėta lyguma iš nuožmios bangų mūšos, –

8 per kurią perėjo visa tauta, tavo rankos globojama,

stebėdamasi nuostabiais stebuklais.

9 Jie laigė kaip arkliai po ganyklą

ir šokinėjo kaip ėriukai,

šlovindami tave, VIEŠPATIE, savo Išgelbėtoją.

  
Išnašos:
1Išm 19,2: ... juos: hebrajus.
2Išm 19,3: ... jie: egiptiečiai.
3Išm 19,5: ... nuostabią: arba garbingą. Žr. Išm 18,8; 19,22.
4Išm 19,13: ... didesnę neapykantą: negu Sodomos gyventojų. Žr. Pr 19.
5Išm 19,14: ... anie: Sodomos gyventojai.
6Išm 19,14: ... svečius: izraeliečiai buvo pakviesti į Egiptą. Žr. Pr 45,16-20.
7Išm 19,15: ... anuos: Sodomos gyventojus.
8Išm 19,19: ... žemės gyvūnai: nuoroda į izraeliečius ir jų galvijus, pereinančius per Raudonąją jūrą.
9Išm 19,19: ... plaukiojantys: varlės išlipo į krantą (žr. Iš 8,1-7).
10Išm 19,21: ...maisto iš dangaus: manos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 19