BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 07 02 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 11

 Išminties knyga
  
Išm 11

22 Juk prieš tave visas pasaulis yra kaip dulkelė,

nusverianti svarstykles,

ir kaip ryto rasos lašas,

nukrintantis ant žemės.

23 Bet tu esi gailestingas visiems,

nes tu visa gali;

tu nepaisai žmonių nuodėmių,

kad jie galėtų atgailauti.

24 Juk tu myli visa, kas yra,

ir nesišlykšti niekuo, ką esi padaręs,

nes nebūtumei padaręs,

jeigu būtum nekentęs.

25 Kaip būtų galėjęs kas nors išsilaikyti,

jeigu tu nenorėtumei?

Ar būti išlaikytas,

jeigu nebūtų buvęs tavo pašauktas?

26 Tu pasigaili visų,

nes jie yra tavo, VIEŠPATIE, –

tavo, kuris myli visa, kas gyva.

  
Išnašos:
1Išm 11,5: Visų sugretinimų pagrindinis dėsnis: kas buvo tarnavę Egiptui nubausti, tapo palaima Izraeliui.
2Išm 11,6-11,17: Vietoj Nilo rykštės Izraelis gavo vandens iš uolos (žr. 4-ąją ir 7-ąją eilutę; Iš 17,1-7; Sk 20,8-11).
3Išm 11,7: ... tu: kreipinys į Viešpatį. Taip bus kreipiamasi į Dievą iki pat knygos galo – Išm 19,22.
4Išm 11,15: ... nebylių: neprotingų gyvūnų. Žr. Iš 8 ir 10 skyrių.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 11

Išminties knygaSkyrius: 12

 Išminties knyga
  
Išm 12

1 Juk tavo nemari dvasia yra visur!

2 Užtat tu pataisai nusižengiančius pamažėle,

įspėji ir primeni jiems dalykus, kuriais nusideda,

kad jie paliktų savo nedorumą

ir dėtų viltį į tave, VIEŠPATIE!

  
Išnašos:
1Išm 12,3-12,11: Net kanaaniečiams Dievas buvo atlaidus. Nepaisant jų nedoro elgesio, Dievas teisė juos – pamažėle (žr. 8-ąją eilutę; Iš 23,29-30), duodamas jiems progos daryti atgailą (žr. 10-ąją eilutę; Ezd 9,11; Žyd 12,17).
2Išm 12,12-12,18: Visagaliam Dievui malonu daryti gera. Dievas – visavalis, visagalis – niekam nesiteisina, nė vieno nepasmerkia neteisingai, teisia švelniai ir atlaidžiai. Jis rūpinasi visais žmonėmis (žr. 13-ąją eilutę) ir valdo visa (žr. 15-ąją eilutę).
3Išm 12,17: Dievo pykčio jėga paliečia tuos, kurie jį pažįsta ir, nepaisant to, nepaklūsta jo visavalei galybei. Žr. Išm 1,2; 15,2; taip pat ir Išm 12,27; 18,13.
4Išm 12,19-12,22: Dievo gailestingumas yra pavyzdys Dievo tautai. Izraelis gali pamanyti, kad Dievas juos reikliai teisė, bet Izraelio priešus jis labiau plaka. Dievas pataiso savo tautą jos labui.
5Išm 12,27: ... griežtas pasmerkimas: egiptiečių pirmagimių sūnų mirtis ir žūtis prie Raudonosios jūros.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 12