BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2018 06 21 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 22

 Išėjimo knyga
  
Iš 22

20 Nevarginsi ir nekamuosi ateivio, nes jūs patys buvote ateiviai Egipto žemėje. 21 Neskriausite našlės ar našlaičio. 22 Jei tu juos nuskriaustum, kai tik jie manęs šauksis, aš tikrai išgirsiu jų šauksmą. 23 Degsiu pykčiu ir išžudysiu jus kalaviju. Jūsų žmonos taps našlėmis, o jūsų vaikai našlaičiais.

24 Kai skolinsi mano žmonėms, savo vargšams, nesielgsi su jais kaip skolintojas, nereikalausi iš jų palūkanų. 25 Jei paimtumei savo kaimyno apdarą kaip užstatą, turi jį sugrąžinti jam prieš saulei nusileidžiant, 26 nes šis apdaras yra jo vienintelė antklodė apsikloti. Kuo gi jis užsiklos eidamas miegoti? Todėl kai jis manęs šauksis, išgirsiu, nes aš gailestingas.

  
Išnašos:
1Iš 22,2-22,1: {Jei vagis, užkluptas ... }: atrodo, kad šis tekstas yra tik išsamesnio nuostato dėl įsilaužimų į namus fragmentas, įterptas į nuostatus apie galvijų vagystę. Šeimininkas, užmušęs įsibrovėlį naktį, būtų pateisintas, bet jei tai padarytų dieną, nebūtų pateisintas, nes dienos metu įsibrovėlis gali būti lengviau pagautas.
2Iš 22,7: ... nuvestas Dievui: žr. Iš 21,6 paaiškinimą; taip pat Iš 22,10.
3Iš 22,9: Jei niekas nematė, kaip gyvulys nugaišo ar kaip jis buvo sužalotas, gyvulio saugotojas privalo prisiekti, jog jis nepasisavino kaimyno nuosavybės. Atrodo, kad žodis pagrobtas yra tik žodžio sužalotas pakartojimas.
4Iš 22,16: Įprastinė nuotakos kaina už mergelę buvo, anot Įst 22,29, penkiasdešimt šekelių.
5Iš 22,27: Neplūsi Dievo ... : pažodžiui neplūsi dievų, t. y. teisėjų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 22