BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 04 18 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 2

 Išminties knyga
  
Išm 2

1 Juk jie klaidingai samprotavo, sau sakydami:

„Trumpas ir liūdnas yra mūsų gyvenimas,

nėra jokio vaisto nuo mirties,

ir nežinoma, kad kas būtų sugrįžęs iš kapo.

12 [i2]„Patykokime tad teisiojo žmogaus,

nes jis mus varžo ir priešinasi mūsų darbams, –

prikaišioja mums nusižengimais Įstatymui[i3]

ir kaltina mus už netikusį mūsų auklėjimą.

13 Jis skelbiasi pažįstąs Dievą

ir save vadina VIEŠPATIES vaiku.

14 Mums jis gyvas mūsų sumanymų priešas, –

vien jį pamačius, darosi nemalonu,

15 nes jo gyvenimo būdas ne kaip visų žmonių

ir jo keliai labai keisti.

16 Jam mes esame lyg netikri pinigai,

ir mūsų kelių jis vengia kaip purvo.

Jis skelbia, kad teisiųjų likimas yra laimė,

ir giriasi, kad Dievas yra jo tėvas.

17 Pažiūrėkime tad, ar jo žodžiai yra tikri,

sužinokime, kas jam atsitiks sulaukus gyvenimo galo.

18 Juk jeigu teisusis yra Dievo vaikas,

Dievas padės jam, išgelbės jį iš priešų rankos.

19 Ištikime jį užgaule ir kančia,

kad pažintume jo būdo švelnumą

ir išmėgintume jo kantrybę.

20 Pasmerkime jį gėdingai mirčiai,

nes, jo paties žodžiais tariant, Dievas juo pasirūpins“.

Nedorėliai klysta

21 Taip jie samprotavo, bet jie klydo,

nes juos apakino jųjų piktumas.

22 Jie nepažino Dievo paslapčių,

nei vilties dėjo į šventumo atlygį,

nei tikėjo nekaltų sielų garbe.

  
Išnašos:
1Išm 2,6-2,9: Jie drąsina vieni kitus gyventi mėgaujantis tik tuo, kas dabar žmogui patinka ir teikia malonumo, nes gyvenimas trumpas – mirtis užgesina žmogaus gyvastį.
2Išm 2,12-2,20: Šios eilutės siejamos su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia. Daugelis Bendrijos Tėvų šias eilutes laikė pranašavimu. Žr. Mt 27,41-44.
3Išm 2,12: ... Įstatymui: Mozės mokymui.
4Išm 2,23-2,24: Žr. Pr 1-3.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 2