BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 07 31 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 12

 Išėjimo knyga
  
Iš 12

B. IŠĖJIMAS IŠ EGIPTO IR KELIONĖ Į SINAJŲ

Išėjimas iš Egipto

37 Izraeliečiai leidosi kelionėn iš Raamseso Sukotų link, maždaug šeši šimtai tūkstančių vyrų pėsčiomis, neskaitant vaikų. 38 Be to, kartu su jais pakilo eiti padrika minia[i5] ir labai daug galvijų – kaimenių ir bandų. 39 Jie kepėsi neraugintus papločius iš tešlos, kurią buvo atsinešę iš Egipto. Ji buvo nerauginta, nes jie buvo varomi iš Egipto ir negalėjo delsti. Maistu kelionei jie nebuvo apsirūpinę.

40 Izraeliečiai Egipte[i6] buvo išbuvę keturis šimtus trisdešimt metų. 41 Keturi šimtai trisdešimtųjų metų gale, tą pačią dieną, visos VIEŠPATIES gretos išėjo iš Egipto žemės. 42 Tai buvo VIEŠPATIES budėjimo naktis, kai jis išvedė juos iš Egipto žemės. Taigi tą pačią naktį visi izraeliečiai turi švęsti kaip budėjimą VIEŠPAČIUI per visas kartas.

  
Išnašos:
1Iš 12,2: ... šis mėnuo: hebrajiškai Abib{as}, t. y. Prinokusių javų {mėnuo}. Žr. Iš 13,4; 23,15; 34,18; Įst 16,1. Pagal šiuolaikinį kalendorių – kovas-balandis, t. y. arti metų laiko, kai diena yra lygi nakčiai. Ilgainiui Abibo mėnesį imta vadinti Nisan{u}. Žr. Neh 2,1; Est 3,7.
2Iš 12,4: ... tesidalija juo: turbūt teprisideda
3Iš 12,11: ... VIEŠPATIES perėjimas: hebrajiškai Pesach, aramėjiškai Pascha. Tolesnėse eilutėse ryškus veiksmažodis su ta pačia žodžio šaknimi: pereiti, apeiti/praeiti ... Šio žodžio ištaka gali būti ir egiptietiškas žodis pesach, kuris reiškia smūgį, t. y. paskutinė Dievo rykštė, sunaikinusi egiptiečių pirmagimius.
4Iš 12,22: ... izopas: augalas, kurio šakelės tarnaudavo kaip šlakstyklė.
5Iš 12,38: ... padrika minia: mišrios šeimos – pusiau hebrajai ir pusiau egiptiečiai. Žr. Sk 11,4; Kun 24,10-11.
6Iš 12,40: ... Egipte: pagal kai kuriuos senus rankraščius, Kanaane ir Egipte, t. y. skaičiuojant nuo Abraomo laikų. Žr. Gal 3,17.
7Iš 12,46: : šių žodžių pritaikymas mūsų Viešpačiui rodo, kad Perėjimo avinėlis buvo pranašiškas ženklas Kristaus, paaukoto žmonėms iš nuodėmės vergijos išlaisvinti. Žr. 1 Kor 5,7; 1 Pt 1,19.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 12