BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 15 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 3

 Laiškas filipiečiams
  
Fil 3

20 Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, 21 kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną ta galia, kuria jis sau visa palenkia.

  
Išnašos:
1Fil 3,2: Apsipjaustėlių, arba susipjaustėlių: apaštalas su ironija kalba apie žydžiuojančių krikščionių reikalaujamą apipjaustymą kaip beprasmišką susižalojimą.
2Fil 3,3-3,4: Pasitikėjimas kūnu – pasitikėjimas apipjaustymu ir kitų išorinių ST nuostatų vykdymu.
3Fil 3,5: Plg. Apd 23,6; 26,5.
4Fil 3,10: Plg. Rom 6,3-7.
5Fil 3,12: Paulius turi galvoje savo netikėtą atsivertimą kelionės į Damaską metu (žr. Apd 9,3-6).
6Fil 3,14: Plg. 1 Kor 9,24; 2 Tim 4,7.
7Fil 3,15: Tobuli – tikri krikščionys (plg. 1 Kor 2,6), nors dar nepasiekę asmeninio tobulumo, kaip ką tik pasakyta 12-14 eil.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 3