BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 04 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 9

 Ezekielio knyga
  
 Jeruzalė nubaudžiama
  
Ez 9

1 Tuomet jis, man girdint, ėmė visu balsu šaukti: „Artinkitės jūs, miesto budeliai, kiekvienas su savuoju naikinimo įrankiu rankoje!“ 2 Ir štai šeši vyrai ėjo keliu nuo aukštesniųjų vartų, kurie yra šiauriniame šone, kiekvienas nešinas savo ginklu žudynėms. Tarp jų buvo vyras, apsirengęs drobiniais, su raštvedžio reikmenimis prie juosmens. Vos atėję jie sustojo prie žalvarinio aukuro.

3 O Izraelio DIEVO šlovė buvo nuėjusi nuo kerubo, ant kurio ji laikydavosi, prie Namų slenksčio. VIEŠPATS pašaukė drobiniais apsivilkusįjį vyrą su raštvedžio reikmenimis prie juosmens 4 [i1]ir jam tarė: „Pereik per miestą, per Jeruzalę, ir pažymėk ženklu 'Tav' kaktas tų, kurie dūsauja ir dejuoja dėl visų bjauriųjų nusikaltimų, jame daromų“. 5 O kitiems, man girdint, pasakė: „Eikite jam iš paskos per miestą ir žudykite. Tenebūna gailestinga jūsų akis, gailesčio neparodykite. 6 Žudykite ir naikinkite senius, jaunuolius ir mergaites, mažylius ir moteris, bet nelieskite nė vieno, kuris turi ženklą 'Tav', – pradėkite nuo mano šventovės!“ Ir jie pradėjo nuo seniūnų, kurie buvo priešais Namus. 7 Tuomet jis dar tarė jiems: „Užterškite Namus, prikraukite jų kiemus lavonų. Eikite!“ Jie išėjo ir žudė mieste.

  
Išnašos:
1Ez 9,4: Ezekielis yra pranašas, kuris pabrėžia asmenišką žmogaus atsakomybę. Nekaltieji Jeruzalės gyventojai turi būti išgelbėti, kai baudžiami stabų garbinimu susiteršę jų kaimynai. Tav yra hebrajų alfabeto T raidė. Šita raidė senoviniame alfabete buvo kryžiaus išvaizdos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 9

Ezekielio knygaSkyrius: 10

 Ezekielio knyga
  
 Dievo Šlovė palieka Jeruzalę
  
Ez 10

18 VIEŠPATIES šlovė nuėjo nuo Namų slenksčio ir sustojo viršum kerubų. 19 Kerubai pakėlė sparnus ir pakilo nuo žemės mano akyse, išeidami kartu su ratais. Jie sustojo prie VIEŠPATIES Namų rytinių vartų angos, – viršum jų buvo Izraelio Dievo šlovė. 20 Jie buvo tie patys gyvūnai, kuriuos buvau matęs po Izraelio Dievu prie Kebaro upės, ir supratau, kad jie buvo kerubai. 21 Kiekvienas turėjo keturis veidus, kiekvienas turėjo keturis sparnus, o po jų sparnais buvo žmogaus rankų pavidalai. 22 Ir jų veidų išvaizda buvo tokia pat, kaip anų veidų, kuriuos buvau matęs prie Kebaro upės. Ir ėjo jie, kiekvienas jų, tiesiai į priekį.

  
Išnašos:
1Ez 10,2: Žarijos sūkurio, hebrajiškai galgal, viduje po Dievo sostu yra dieviško Artumo ženklas (žr. Ez 28,14; Ps 18,13) ir vaizdžiai skelbia teismą Jeruzalės miestui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 10