BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 09 30 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Danielio knygaSkyrius: 3

 Danielio knyga
  
Dan 3

{35}57 Šlovinkite Viešpatį jūs, visi Viešpaties kūriniai,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{36}58 Šlovinkite Viešpatį jūs, dangūs,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{37}59 Šlovinkite Viešpatį jūs, Viešpaties angelai,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{38}60 Šlovinkite Viešpatį jūs, visi vandenys,

esantys viršum dangaus skliauto,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{39}61 Šlovinkite Viešpatį, visos galybės,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{40}62 Šlovinkite Viešpatį, saule ir mėnuli,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{41}63 Šlovinkite Viešpatį, dangaus žvaigždės,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{42}64 Šlovinkite Viešpatį, lietūs ir rasa,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{43}65 Šlovinkite Viešpatį, visi vėjai,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{44}66 Šlovinkite Viešpatį, ugnie ir kaitra,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{45}67 Šlovinkite Viešpatį, šalti ir karšti,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{46}68 Šlovinkite Viešpatį, rasa ir pūga,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{49}69 Šlovinkite Viešpatį, šalna ir vėsuma,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{50}70 Šlovinkite Viešpatį, lede ir sniege,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{47}71 Šlovinkite Viešpatį, naktys ir dienos,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{48}72 Šlovinkite Viešpatį, šviesa ir tamsa,

garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

{51}73 Šlovinkite Viešpatį, žaibai ir debesys,

garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius.

{52}74 Tešlovina žemė Viešpatį,

tegieda jam gyrių ir teaukština jį didžiai per amžius.

{53}75 Šlovinkite Viešpatį, kalnai ir kalvos,

garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius.

{54}76 Šlovinkite Viešpatį, visi dirvoje augantys želmenys,

garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius.

{56}77 Šlovinkite Viešpatį, vandens šaltiniai,

garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius.

{55}78 Šlovinkite Viešpatį, jūros ir upės,

garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius.

{57}79 Šlovinkite Viešpatį, banginiai ir visa,

kas plaukioja vandenyse,

garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius.

{58}80 Šlovinkite Viešpatį, padangių paukščiai,

garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius.

{59}81 Šlovinkite Viešpatį, visi žvėrys ir galvijai,

garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius.

{60}82 Šlovinkite Viešpatį, žmonės,

garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius.

{61}83 Šlovink Viešpatį, Izraeli,

garbink ir didžiai šlovink jį per amžius.

{62}84 Šlovinkite Viešpatį, Viešpaties kunigai,

garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius.

{63}85 Šlovinkite Viešpatį, Viešpaties tarnai,

garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius.

{64}86 Šlovinkite Viešpatį, teisiųjų dvasios ir sielos,

garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius.

{65}87 Šlovinkite Viešpatį, ištikimieji ir nuolankios širdies,

garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius.

{66}88 Šlovinkite Viešpatį, Hananijau, Azarjau ir Mišaeli,

garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius.

Jis ištraukė mus iš Požemio,

išgelbėjo mus iš mirties rankos.

Jis išlaisvino mus iš ugnimi plieskiančios krosnies,

išgelbėjo iš ugnies liepsnų.

  
Išnašos:
1Dan 3,1: Dura: keletas vietovių Babilonijoje buvo vadinamos šiuo vardu. Čia minima turbūt Duros lyguma, kuri yra keli kilometrai nuo Jeruzalės.
2Dan 3,2: Satrapai: svarbesnieji Persijos sričių valdytojai.
3Dan 3,6: Sudeginimas buvo bausmė už nusikaltimus Babilonijos karaliui. Žr. Jer 29,22.
4Dan 3,17: Jei mūsų Dievas ... gali mus išgelbėti: vaikinai neabejoja Dievo galybe, bet palieka Dievo išminčiai laisvę.
5Dan 3,24-3,90: Šis tekstas yra įkvėptas priedas – intarpas į Danielio aramėjišką tekstą, verstą iš graikiškos Danielio knygos. Atrodo, kad šio teksto originalas buvo parašytas hebrajų ar aramėjų kalba. Katalikų Bendrija visad jį laikė kanoniškų Šventojo Rašto knygų dalimi.
6Dan 3,92: ... dieviška būtybė: pažodžiui Dievo sūnus, angelas. Žr. Job 1,6.
7Dan 3,98-4,34: Ši dalis turi laiško, Nebukadnezaro rašyto savo pavaldiniams, formą.
8Dan 3,99: ... aukščiausiojo Dievo: žydai, o ypač išeivijoje, naudojo šį titulą, norėdami atskirti savo Dievą nuo pagonių dievų. Politeistui jis buvo tik kito dievo titulas (žr. taip pat 93-iąją eilutę). Šis titulas buvo vardas Dievybei paženklinti Kanaane. Žr. Pr 14,18.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Danielio knygaSkyrius: 3