BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 15 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 20

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 20

Tūkstančio metų viešpatija

1 Ir išvydau angelą, nužengiantį iš dangaus, laikantį rankose bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. 2 Jis nutvėrė slibiną – senąją gyvatę, kuri yra Velnias ir Šėtonas, – surišo jį tūkstančiui metų[i1] 3 ir įmetė į bedugnę, užrakino ją ir iš viršaus užantspaudavo, kad nebegalėtų suvedžioti tautų, kol pasibaigs tūkstantis metų. Paskui jis turės būti atrištas trumpam laikui.

4 Aš pamačiau sostus, ir jie sėdosi į juos, ir jiems buvo pavesta teisti. Taip pat aš regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries nei jo atvaizdo ir neėmė jo ženklo sau ant kaktos ir rankos. Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų.[i2]

Pasaulio teismas

11 Paskui aš pamačiau didelį baltą sostą ir jame Sėdintįjį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus, ir nebeliko jiems vietos.

  
Išnašos:
1Apr 20,2: Kalbama apie piktosios dvasios veikimo apribojimą. 1000 metų – suprastina ne matematiškai.
2Apr 20,4: Čia kalbama apie ištikimuosius Jėzaus mokslo brangintojus. Deja, šioje vietoje tekstas sužalotas. Jis turėtų prasidėti tolesniu sakiniu (Taip pat aš regėjau sielas tų ...), o 4 eil. pradžia (Aš pamačiau sostus ...) nukeltina tarp 11 ir 12 eil.
3Apr 20,7: Kalbama apie piktosios dvasios veikimo apribojimą. 1000 metų – suprastina ne matematiškai.
4Apr 20,8: Plg. Ez 38 ir 39. Gogo ir Magogo vardai žymi Dievo priešus.
5Apr 20,10: Kalbama apie pragarą.
6Apr 20,14: Teisiesiems prisikėlus, baigsis mirties valdžia, atsiradusi per nuodėmę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 20