BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 15 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Amoso knygaSkyrius: 9

 Amoso knyga
  
Am 9

8 Tikrai Viešpaties DIEVO akys

atkreiptos į nuodėmingą karalystę.

Nušluosiu ją nuo žemės veido!“

EPILOGAS: MESIJINIS UŽMOJIS

9 nes štai paliepsiu

ir išsijosiu Izraelio namus tarp tautų,

kaip išsijojama {smėlį} rėčiu,

neleidžiant jokiam žvirgždui nukristi žemėn.

„Jokūbo namų galutinai nesunaikinsiu, –

tai VIEŠPATIES žodis, –10 Nuo kalavijo žus

visi mano tautos nusidėjėliai, –

tie, kurie sako: „Nelaimė niekad

mūsų nepasivys ir mūsų nepasitiks“.

11 Tą dieną atstatysiu sugriautą Dovydo padangtę,[i6]

užtaisysiu jos plyšius.

Prikelsiu jos griuvėsius,

atstatysiu ją, kaip ji buvo kadaise,

12 kad jie paveldėtų Edomo likutį

ir visas tautas,

pavadintas mano vardu,[i7]

tai žodis VIEŠPATIES, kuris tai daro.

13 Tikrai ateina dienos, –

tai VIEŠPATIES žodis, –

kai artojas pasivys pjovėją

ir vynuogių traiškytojas sėjėją.

Kai kalnai lašės saldžiu vynu

ir visomis kalvomis jis tekės,

14 sugrąžinsiu Izraelio, savo tautos, tremtinius, –

jie atstatys sugriautus miestus ir juose gyvens,

veis vynuogynus ir gers jų vyną,

sodins sodus ir valgys jų vaisius.

15 Juos pasodinsiu jų žemėje,

ir jie niekad daugiau nebus išrauti

iš žemės, kurią aš jiems daviau, –

kalbėjo VIEŠPATS, tavo Dievas.

  
Išnašos:
1Am 9,1-9,8: Pastato – neteisėtos Bet-Elio šventyklos – sunaikinimas įtaigiai paskelbia, kad nebus išsigelbėjimo nuo Dievo bausmės.
2Am 9,3: ... slibinui: legendinė jūrų pabaisa, Dievo suvaldyta pasaulio kūrimo metu ir vis dar tykanti jūros gelmėse.
3Am 9,7: ... etiopai …filistinus… aramėjus: Izraelis savo prigimtimi niekuo nesiskiria nuo kitų tautų. Dievas juos išvedė iš Egipto žemės ne dėl Izraelio nuopelnų, bet dėl savo meilės engiamai tautai.
4Am 9,7: ... etiopai …filistinus… aramėjus: Izraelis savo prigimtimi niekuo nesiskiria nuo kitų tautų. Dievas juos išvedė iš Egipto žemės ne dėl Izraelio nuopelnų, bet dėl savo meilės engiamai tautai.
5Am 9,7: ... etiopai …filistinus… aramėjus: Izraelis savo prigimtimi niekuo nesiskiria nuo kitų tautų. Dievas juos išvedė iš Egipto žemės ne dėl Izraelio nuopelnų, bet dėl savo meilės engiamai tautai.
6Am 9,11: Apaštalas Jokūbas aiškina šį tekstą mesijine prasme (žr. Apd 15,13-21). ... tautas, pavadintas mano vardu
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 9