BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 11 30 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 4

 Antrasis laiškas Timotiejui
  
2 Tim 4

Raginimas uoliai apaštalauti

1 Aš karštai prašau dėl Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, dėl jo apsireiškimo ir karalystės: 2 skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžiu kantrumu ir kaip išmanydamas. 3 [i1]Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų krūvą, kad tie dūzgentų ausyse; 4 jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms. 5 Bet tu būk visame kame apdairus, kentėk vargus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę.

  
Išnašos:
12 Tim 4,3-4,4: Plg. 1 Tim 1,4.6; 4,1.
22 Tim 4,6: Apaštalas turi omenyje artėjančią mirtį. Jis kalba vaizdingai, primindamas pagoniškos atnašos pavyzdžius. Aš jau esu atnašaujamas – originale kalbama apie nupylimo auką: aš jau nuliejamas atnašai, nes pagonys dievų garbei ne tik degindavo, bet ir nupildavo vyną ir kitus gėrimus. Tuo būdu apaštalas simboliškai vaizduoja būsimąjį savo kraujo išliejimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 4