BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 1

 Antrasis laiškas Timotiejui
  
2 Tim 1

Įžanga. Padėka

1 Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas pagal gyvenimo Kristuje Jėzuje pažadą, 2 mylimam sūnui Timotiejui: malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Viešpaties Kristaus Jėzaus!

3 Aš dėkoju Dievui, kuriam tarnauju kaip ir mano protėviai su tyra sąžine, be paliovos tave prisimindamas savo maldose dieną ir naktį. 4 Menu tavo ašaras[i1] ir trokštu tave pamatyti, kad sugrįžtų man džiaugsmas. 5 Aš vis prisimenu tavo nuoširdų tikėjimą, kuris pradžioje gyveno tavo senelėje Loidėje, tavo motinoje Eunikėje ir, esu tikras, tebegyvena tavyje.[i2]

Raginimas branginti gautąsias malones

6 Todėl tau primenu reikalą atgaivinti Dievo malonės dovaną, suteiktą mano rankų uždėjimu. 7 Dievas gi mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo Dvasią. 8 Todėl nesigėdyk mūsų Viešpaties liudijimo nei manęs, jo kalinio, bet drauge su manimi kentėk Evangelijos labui jėga Dievo,

  
Išnašos:
12 Tim 1,4: Ašaras – atsisveikinimo ašaras.
22 Tim 1,5: Žr. Apd 16,1.
32 Tim 1,9: Prieš amžinuosius laikus: čia kartojasi mums jau pažįstama mintis apie Kristaus preegzistenciją prieš pasaulio sukūrimą (plg. Fil 2,6 ir t. ).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 1