BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Samuelio knygaSkyrius: 6

 Antroji Samuelio knyga
  
 Sandoros Skrynia Jeruzalėje
  
2 Sam 6

12 Karaliui Dovydui buvo pranešta: „VIEŠPATS palaimino Obed- Edomo šeimyną ir visa, kas jam priklauso, už Dievo Skrynią“. Dovydas tad nuėjo ir pargabeno Dievo Skrynią iš Obed-Edomo namų į Dovydo miestą su didele iškilme. 13 VIEŠPATIES Skrynią nešantiems pažengus šešis žingsnius, jis paaukodavo jautį ir peniukšlį. 14 Dovydas šoko iš visų jėgų VIEŠPATIES akivaizdoje; Dovydas buvo apsijuosęs lininiu efodu. 15 Taip Dovydas ir visi Izraelio namai gabeno VIEŠPATIES Skrynią, lydėdami šauksmais ir rago gaudesiu.

17 VIEŠPATIES Skrynia buvo įnešta ir padėta į savo vietą palapinėje, kurią Dovydas buvo jai pastatęs. Dovydas atnašavo deginamąsias aukas ir bendravimo aukas VIEŠPATIES akivaizdoje. 18 Baigęs atnašauti deginamąsias aukas ir bendravimo atnašas, Dovydas palaimino žmones Galybių VIEŠPATIES vardu. 19 Jis dalijo maistą žmonėms – visai Izraelio daugybei, ir vyrams, ir moterims – kiekvienam po kepalą duonos, po gabalą mėsos ir po paplotį. Paskui visi sugrįžo į savo namus.

  
Išnašos:
12 Sam 6,1-6,15: Atgabendamas Sandoros Skrynią į Jeruzalę, Dovydas norėjo padaryti tą miestą ne tik politiniu bei kariniu, bet ir religiniu Izraelio centru.
22 Sam 6,2: ... į Baale-Judą: kitas Kirjat-Jearimų vardas. Čia buvo palikta Sandoros Skrynia tada, kai filistinai ją sugrąžino (žr. 1 Sam 6,21-7,2).
32 Sam 6,6-6,7: Senovėje daugumas žmonių nelaimę priskirdavo dievybės pykčiui. Ir Šventajame Rašte ryški panaši galvosena.
42 Sam 6,23: Neaišku, ar Michalė liko bevaikė dėl to, kad Dovydas ją atstūmė, ar dėl to, kad buvo bevaisė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Samuelio knygaSkyrius: 6