BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 3

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
2 Kor 3

15 Taip, iki šios dienos, kada tik skaitomas Mozė, gaubtuvas tebedengia jų širdį. 16 Bet vos tik žmogus atsigręžia į Viešpatį, gaubtuvas nukrinta. 17 Viešpats yra Dvasia. O kur Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė. 18 Mes visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašūs į jo atvaizdą, ir Viešpaties Dvasios[i5] veikimu vis didėja mūsų garbingumas.

  
Išnašos:
12 Kor 3,4-3,11: Šv. Paulius primena Naujosios Kristaus Sandoros pranašumą ST atžvilgiu.
22 Kor 3,9: Senasis Įstatymas prarado savo šlovę Evangelijos šviesoje.
32 Kor 3,13-3,18: Slėpdamas Dievo šlovės švytėjimą, Mozė buvo užsidengęs savo veidą gobtuvu. Paulius simboliškai kalba, jog ST gobtuvas dar tebeslepia žydams Kristaus pažinimą.
42 Kor 3,13: Iš 34, 33-35. Čia aiškinama rabinų metodu.
52 Kor 3,18: Viešpaties Dvasios – galima versti ir Viešpaties, kuris yra Dvasia.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 3

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 4

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
2 Kor 4

1 Štai kodėl, iš Dievo gailestingumo turėdami šią tarnystę, nenuleidžiame rankų. 3 Jeigu mūsų Evangelija tebėra paslėpta, tai ji paslėpta vien tik einantiems į pražūtį, 4 netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Kristaus šlovės – Evangelijos šviesos; ogi Kristus yra Dievo atvaizdas. 5 Mes ne save pačius skelbiame, bet Kristų Jėzų kaip Viešpatį, save telaikydami jūsų tarnais dėl Jėzaus. 6 Pats Dievas, kuris yra taręs: Iš tamsos tenušvinta šviesa!, sušvito mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę, spindinčią Kristaus veide.

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 4