BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 05 26 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 2

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
2 Kor 2

Kelionė į Makedoniją. Mintys apie apaštalo tarnystę

12 [i3]Kai atvykau į Troadą skelbti Kristaus Evangelijos, Viešpats buvo man pravėręs duris,

  
Išnašos:
12 Kor 2,1-2,9: Paskutinį kartą Pauliui lankantis Korinte, vienas korintietis jį skaudžiai įžeidė. Vėliau Paulius per savo mokinį Titą į Korintą nusiuntė laišką, kuris yra dingęs (plg. 2,4), bardamas kai kuriuos bendruomenės narius. Dėl šių įvykių Korinte tikintieji suskilo, nors dauguma palaikė apaštalo pusę ir nubaudė įžeidėją. Jokių smulkesnių žinių apie visa tai nėra išlikę.
22 Kor 2,4: Esu rašęs – neišlikusiame laiške.
32 Kor 2,12-2,13: Pasakojimas tęsiamas 7,5-6.
42 Kor 2,13: Titas buvo ištikimas ir gabus Pauliaus bendradarbis. Nusiųstas į Korintą, jis likvidavo ten iškilusius nesusipratimus. Paulius nekantriai laukė žinių apie tai.
52 Kor 2,17: Apaštalas primena jam daromus priekaištus ir atmeta juos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 2