BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 15 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Karalių knygaSkyrius: 24

 Antroji Karalių knyga
  
2 Kar 24

17 Jehojachino vietoje Babilono karalius paskyrė Jehojachino dėdę Matanją ir jo vardą pakeitė į Zedekiją.

Zedekijo karaliavimas Judo karalystėje

18 Zedekijas buvo dvidešimt vienerių metų, kai tapo karaliumi, ir karaliavo vienuolika metų Jeruzalėje. Jo motina buvo Jeremijo duktė, vardu Hamutala, iš Libnos. 19 Jis darė, kas buvo nedora VIEŠPATIES akyse, lygiai kaip Jehojakimas buvo daręs. 20 Iš tikrųjų Jeruzalė ir Judas taip įpykino VIEŠPATĮ, kad jis išvarė juos iš savo artumo.

Zedekijas sukilo prieš Babilono karalių.

  
Išnašos:
12 Kar 24,1-24,7: Kaldėjai, arba neobabiloniečiai, nugalėjo asirus ir egiptiečius Karkemišo mūšyje 605 m. prieš Kristų (žr. Jer 46,2). Judo karalystė išsilaisvino iš egiptiečių įtakos, bet tapo pavaldi kaldėjams, ir po trejų metų sukilo.
22 Kar 24,8: Jehojachinas karaliavo tris mėnesius 597 m. prieš Kristų.
32 Kar 24,10-24,17: Jehojachinas tuojau pat pasidavė Nebukadnezarui – 597 m. kovo 16 d., septintaisiais Nebukadnezaro valdymo metais, remiantis babiloniečių šaltiniais. Pasak 14-osios eilutės, 10 000 belaisvių buvo išvaryti į tremtį, o pasak 16-osios eilutės – 7000. Turbūt tai yra tik vyrų skaičius, neskaitant moterų ir vaikų. Jeremijas mini tik 3023 žmones (žr. Jer 52,28). Archeologiniai radiniai iš Babilonijos turi užuominų apie tremtinį karalių – Jehojachiną – ir jo penkis sūnus (žr. taip pat 1 Kr 3,17-18).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Karalių knygaSkyrius: 24