BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 10 28 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Karalių knygaSkyrius: 14

 Antroji Karalių knyga
  
2 Kar 14

9 Izraelio karalius Jehoašas Judo karaliui Amazijui atsakė, tardamas: „Libano usnis pasiuntė žodį Libano kedrui, tardama: 'Duok savo dukterį mano sūnui žmona'. Bet Libano laukinis žvėris, eidamas pro šalį, sutrypė usnį.

  
Išnašos:
12 Kar 14,1: Izraelio Joašo (arba Jehoašo) ir Judo Joašo (arba Jehoašo) karaliavimas sutapo maždaug dvejais metais.
22 Kar 14,6: ... Mozės Mokymo knygoje: žr. Įst 24,16; plg. Jer 31,29-30; Ez 18,2-4.20. Ankstyvesni požiūriai užtinkami Iš 20,5; Įst 5,9-10; Joz 7,24-25; 1 Kar 21,21.
32 Kar 14,7: ... Druskos slėnyje : Druskos slėnis – žemuma pietuose nuo Negyvosios jūros.
42 Kar 14,7: ... Selą: Sela – vietovė edomiečių žemėje.
52 Kar 14,8-14,10: Apskritai pasakėčia norima pasakyti, kad varginga žolė – usnis bandė save sulyginti su šauniu medžiu – kedru ir buvo sutrypta. Jehoašas save laiko ir kedru, ir laukiniu žvėrimi.
62 Kar 14,14: ... įkaitus: atrodo, kad karaliui buvo grąžinta laisvė, jo vietoje buvo paimti įkaitai.
72 Kar 14,21: ... šešiolikmetį Azariją: Azarijas vadinamas ir Uziju. Žr. 2 Kr 26,1.
82 Kar 14,23-14,29: Jeroboamo II valdymas buvo ilgas ir našus (783-743 m. prieš Kristų). Jį rėmė pranašas Amitajo sūnus Jona, kurio vardas vėliau buvo duotas pagrindiniam pranašo Jonos knygos veikėjui (žr. Jon 1,1). Plg. Amoso ir Ozėjo laikyseną Jeroboamo atžvilgiu (žr. Am 7,11; Oz 1,4-5; 10,7.15; 13,16). Jeroboamas II atstatė Dovydo ir Saliamono laikų izraeliečių imperiją.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Karalių knygaSkyrius: 14