BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 6

 Pirmasis laiškas Timotiejui
  
1 Tim 6

Baigiamieji pamokymai ir prašymai

11 O tu, Dievo žmogau,[i2] bėk šalin nuo tų dalykų! Tu verčiau vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą. 12 Kovok šauniąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kurį puikiai išpažinai daugelio liudytojų akyse. 13 Aš tau įsakau dėl Dievo, kuris visiems duoda gyvybę, ir dėl Kristaus Jėzaus, kuris prie Poncijaus Piloto pateikė gerą išpažinimą, 14 kad išlaikytum įsakymą[i3] be dėmės ir be priekaišto iki pasirodant mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. 15 Jį skirtu laiku apreikš

palaimintasis, vienintelis Valdovas,

karalių Karalius ir viešpačių Viešpats,

16 vienatinis Nemirtingasis,

kuris gyvena neprieinamoje šviesoje,

kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti.

Jam šlovė ir amžinoji valdžia! Amen.

  
Išnašos:
11 Tim 6,1: Senovės krikščionys skirstė vergus į dvi grupes: į esančius po jungu, būtent krikščionis vergus, kurie priklausė šeimininkams pagonims, ir ne po jungu, t. y. krikščionis vergus, priklausančius šeimininkams krikščionims. Pastaruosius šeimininkai laikė savo šeimos nariais.
21 Tim 6,11: Dievo žmonėmis ST vadindavo pranašus (žr. 1 Kar 13,1 ir t.).
31 Tim 6,14: Įsakymą – visą krikščioniškąją religiją.
41 Tim 6,17: Plg. Ps 61 (62), 11
51 Tim 6,18-6,19: Žr. Mt 6,20.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 6