BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 3

 Pirmasis laiškas Timotiejui
  
1 Tim 3

Vyskupo charakteristika

1 Toks yra tikras žodis: jei kas siekia vyskupauti, trokšta gero darbo. 2 O vyskupas[i1] turi būti nepeiktinas: tik kartą vedęs, blaivus, protingas, padorus, svetingas, gebąs mokyti; 3 ne girtuoklis, ne kivirčius, bet švelnus, nemėgstantis vaidytis, negodus, 4 geras savo namų šeimininkas, turintis klusnius ir tikrai dorus vaikus. 5 Jei kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, kaipgi jis vadovaus Dievo Bažnyčiai?! 6 Vyskupas neturi būti naujatikis, kad nepradėtų didžiuotis ir nepakliūtų į velnio teismą.[i2] 7 Be to, jam privalu turėti gerą vardą tarp svetimųjų, kad nebūtų niekinamas ir neįkliūtų į velnio žabangus.

Diakonai

8 Taip pat ir diakonai privalo būti garbingi vyrai, ne dviliežuviai, ne besaikiai vyno gėrovai, ne geidžiantys nešvaraus pelno, 9 bet saugantys tikėjimo paslaptį tyroje sąžinėje. 10 Ir jie pirmiau turi būti išbandyti, o paskui, jei pasirodys esą be kaltės, tegul tarnauja. 11 Moterys[i3] taip pat turi būti garbingos, ne šmeižikės, blaivios ir patikimos visuose reikaluose. 12 Diakonai[i4] tebūnie tik kartą vedę, gerai tvarkantys savo vaikus ir namus. 13 Kurie tinkamai diakonaus, įsigis garbingą laipsnį[i5] ir tikrą tikėjimo drąsą Kristuje Jėzuje.

  
Išnašos:
11 Tim 3,2: Vyskupas (gr. episkopos) reiškia prižiūrėtojas. Pirmosiomis Bažnyčios dienomis tai buvo tikri didesnių, ypač miesto, bendruomenių vadovai, bet dar ne monarchiniai vyskupai kaip šiandien (plg, Tit 1,5 ir t.).
21 Tim 3,6: Į velnio teismą – kad netaptų vertas bausmės, kokia buvo nubaustas velnias už savo puikybę.
31 Tim 3,11: Moterys – diakonės arba diakonų žmonos.
41 Tim 3,12: Diakonai (gr. diakonos – patarnautojas) buvo vyskupų pagalbininkai. Jie ypač rūpinosi bendruomenės ekonominiais reikalais, vargšų šelpimu ir patarnaudavo liturginėms apeigoms (žr. Apd 6,1-6).
51 Tim 3,13: Garbingą laipsnį – galbūt vyskupo laipsnį.
61 Tim 3,15: Plg. Ef 3,19-22.
71 Tim 3,16: Jis – Kristus. – Čia turime labai reikšmingą liturginio himno nuotrupą. Manoma, kad šis himnas-malda priklausė eucharistinės liturgijos apeigoms.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 3