BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 04 01 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 4

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
1 Kor 4

6 Visa tai, broliai, jūsų labui pritaikiau sau ir Apolui, kad iš mūsų pavyzdžio įsidėmėtumėte taisyklę: „Nieko daugiau, negu parašyta“ ir kad vienas dėl kito nesipūstumėte prieš kitus. 7 Kas gi tave išskiria iš kitų? Ir ką gi turi, ko nebūtum gavęs? O jei esi gavęs, tai ko didžiuojiesi, lyg nebūtum gavęs?

8 Beje, jūs jau esate sotūs, jau turtingi, jau pradėjote be mūsų karaliauti! O, kad jūs iš tikrųjų karaliautumėte ir kad mes galėtume kartu karaliauti![i2] 9 Man atrodo, kad Dievas mums, apaštalams, paskyrė paskučiausią vietą, tarsi nuteistiesiems myriop. Mes pasidarėme reginys pasauliui, angelams ir žmonėms.[i3] 10 Mes kvaili dėl Kristaus, o jūs išmintingi Kristuje. Mes silpni, o jūs stiprūs; jūs gerbiami, o mes niekais laikomi. 11 Iki šios valandos badaujame ir trokštame, esame nuogi ir mušami, esame be pastogės 12 ir vargstame, darbuodamiesi savo rankomis. Keikiami mes laiminame, persekiojami ištveriame, 13 piktžodžiaujami maloniai atsakome. Iki šiol esame laikomi pasaulio sąšlavomis, visų atmatomis.

Paskatinimai

14 Aš tai rašau ne norėdamas jus gėdinti, bet įspėdamas kaip mylimus savo vaikus. 15 Nors turėtumėte tūkstančius auklėtojų[i4] Kristuje, bet nebus kelių tėvų, nes, paskelbdamas Evangeliją, aš esu tapęs jūsų tėvu Kristuje Jėzuje.

  
Išnašos:
11 Kor 4,1: Tvarkytojais – prievaizdais, ūkvedžiais.
21 Kor 4,8: Čia Paulius kalba su ironija; plg. Apr 3,17.
31 Kor 4,9: Apaštalų pašaukimas primena gladiatorių padėtį: jie taip pat išstatyti prieš viso pasaulio akis ir taip pat kovoja už išsigelbėjimą, už išganymą. – Reginiu – spektakliu.
41 Kor 4,15: Auklėtojų – graikų žodis (paidagogos) reiškia vergą, turintį lydėti berniukus į mokyklą, tad turi menkinamąjį atspalvį.
51 Kor 4,17: Apie Timotiejų žr. Apd 16,1; 1 Tim 1. – Mano kelius Kristuje – mano skelbiamas krikščioniško gyvenimo taisykles.
61 Kor 4,19-4,20: Kalbėdamas apie Dievo karalystės jėgą, Paulius, regis, turi mintyje savo paties ir kitų apaštalų daromus stebuklus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 4