BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Karalių knygaSkyrius: 18

 Pirmoji Karalių knyga
  
1 Kar 18

Baigiasi sausra

41 [i7]Elijas tarė Ahabui: „Pakilk, valgyk ir gerk, nes atūžia smarkus lietus. 42 Ahabas tad nuėjo pavalgyti ir atsigerti. Tuo tarpu Elijas, užkopęs į Karmelio viršūnę, atsisėdo ant žemės ir priglaudė savo veidą prie kelių. 43 Savo tarnui jis paliepė: „Pakopk ir pasižvalgyk Jūros link“. Palypėjęs tarnas pasižvalgė ir pranešė: „Nieko nėra!“ Septynis kartus Elijas liepė: „Vėl nueik!“ 44 Septintą kartą tarnas pranešė: „Štai mažas debesėlis, ne didesnis už žmogaus ranką, kyla nuo Jūros“. Tada Elijas tarė: „Eik ir sakyk Ahabui: 'Kinkyk savo vežimą ir leiskis žemyn, kad lietus tavęs neužkluptų'“. 45 Po valandėlės dangus apsiniaukė juodais debesimis, papūtė vėjas ir pradėjo smarkiai lyti. Ahabas, įlipęs į savo vežimą, nuvažiavo Jezrėelio link. 46 Bet VIEŠPATIES ranka nusileido ant Elijo. Prisijuosęs drabužius prie juosmens, jis bėgo pirma Ahabo iki pat Jezrėelio.

  
Išnašos:
11 Kar 18,1-18,6: Sausra baigiasi. Elijas kelia klausimą: kuris Dievas gali sulaikyti lietų ir duoti lietaus? Jahvė – Sandoros Viešpats ar didysis Baalas? Jau pats Elijo vardas – hebrajiškai Elijah – Jahvė {yra} mano Dievas skelbia jo tikėjimą. Obadijas reiškia Jahvės tarnas. Jezabelė buvo persekiojusi Jahvės, Sandoros Viešpaties, pranašus.
21 Kar 18,7-18,16: Ahabas buvo ieškojęs Elijo visur, norėdamas jį sugauti. Dabar pats pranašas savo noru sutinka pasirodyti Ahabui.
31 Kar 18,17-18,19: Elijas tvirtina, kad Ahabas, nepripažindamas Sandoros Viešpaties ir leisdamas savo žmonai Jezabelei plėsti Baalo religiją Izraelyje, yra kaltas dėl sausros. Deivė Ašera buvo laikoma Baalo žmona.
41 Kar 18,26: ... klupčiodami jie šoko: pirma lenkdami vieną kelį, o paskui ir kitą. Žr. Ps 26,6-7.
51 Kar 18,27: ... paėjėjęs į pakelę: turbūt eufemizmas, reiškiantis paėjėjo nusilengvinti.
61 Kar 18,40: ... juos nužudė
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Karalių knygaSkyrius: 18