BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 02 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas žydamsSkyrius: 12

 Laiškas žydams
  
Žyd 12

Jėzaus Kristaus pavyzdys

1 Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, 2 žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų. Jis vietoj sau priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. 3 Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešgyniavimą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte dvasia! 4 O jums dar ir neteko priešintis iki kraujų, grumiantis su nuodėme.

  
Išnašos:
1Žyd 12,12-12,13: ST citatos pritaikytos prie lavybų iš atletinės kovos įvaizdžio, dažno šv. Pauliaus laiškuose (plg. 1 Kor 9,24; Fil 3,12; 1 Tim 6,12; 2 Tim 2,5).
2Žyd 12,13: Kalbama apie svyruojančius krikščionis, kilusius iš žydų. Dažnai jie grįždavo prie žydiškų papročių ir apeigų.
3Žyd 12,15: Manoma, kad čia Dievo malonė reiškia šventąją Eucharistiją.
5Žyd 12,18: Kai kuriuose rankraščiuose: ... prie apčiuopiamo kalno ir liepsnojančios ugnies ... Iš tiesų 18-21 eil. kalba apie Sinajaus kalną, kada buvo skelbiama dešimt Dievo įsakymų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 12