BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 6

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 6

2 idant tu, tavo vaikai ir tavo vaikų vaikai pagarbiai bijotų VIEŠPATIES, savo Dievo, visas tavo dienas ir laikytųsi visų jo įstatų ir jo įsakymų, kuriuos tau duodu, ir ilgai išsilaikytumei. 3 Klausykis tad, Izraeli, laikykis jų ištikimai, kad tau gerai sektųsi ir didžiai daugintumeisi krašte, tekančiame pienu ir medumi, kaip VIEŠPATS, tavo protėvių Dievas, yra tau pažadėjęs“.

Didysis įsakymas

4 [i1]Klausykis, Izraeli!

VIEŠPATS yra mūsų Dievas, vien tik VIEŠPATS.

5 Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi,

visa siela[i2] ir visomis jėgomis.

6 Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau.

  
Išnašos:
1Įst 6,4: Šis tekstas apima visą esminį Mozės įstatymo dėsnį, Pakartoto Įstatymo knygos pagrindinę temą. Kadangi Viešpats yra tik vienas ir vienintelis Dievas, turime jį mylėti visa – nepadalyta – širdimi. Kristus cituoja šiuos žodžius kaip didžiausią ir pirmąjį įsakymą, apimantį visą Dievo mokymą. Žr. Mt 22,37; Mk 12,28-31; Lk 10,25-28; Rom 13,8-10.
2Įst 6,5: ... : hebrajiškai nafšeha
3Įst 6,8: Prisirišk juos ... kaip ženklą: turbūt šie nurodymai turėjo perkeltinę prasmę. Žr. Iš 13,9.16. Tačiau žydai suprato juos paraidžiui ir rišdavosi ant riešų ir kaktos dėžutes, įdėdami į jas pergamento juosteles su tikėjimo išpažinimo įrašu.
4Įst 6,13: ... jam tarnausi: čia tarnauti Dievui reiškia Dievą garbinti. Šia prasme Kristus šį tekstą cituoja, sudrausdamas šėtoną. Žr. Mt 4,10.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 6