BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 02 27 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 32

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 32

26 Maniau juos visiškai sunaikinti

ir ištrinti žmonėse jų atminimą,

27 bet nenorėjau sukelti priešo patyčių,

nes jie gali nesuprasti

ir šaukti: 'Mūsų ranka nugalėjo!

Visa tai mūsų, ne VIEŠPATIES darbas!'

28 [i6]Nes jie yra tauta, stokojanti proto,

neturinti supratimo.

30 'Kaip būtų galėjęs vienas vytis tūkstantį

ar du būtų galėję priversti bėgti dešimt tūkstančių,

jeigu jų Uola nebūtų jų pardavusi,

VIEŠPATS nebūtų jų atidavęs?'

35 Man priklauso kerštas,[i9]

atlyginsiu tą dieną, kai jų koja paslys.

Tikrai, jų nelaimės diena arti,

atskuba jų pražūtis.

36 VIEŠPATS tikrai apgins savo tautą,

pasigailės savo tarnų,

kai matys nusilpus jų galybę,

nelikus nei vergo, nei laisvo.

  
Išnašos:
1Įst 32,1-32,43: Mozės giesmėje didžiųjų pranašų stiliumi dažnai kalba pats Dievas. Visa giesmė yra poetiškas pamokslas, kurio tema yra Dievo gerumas Izraeliui (1-14 eilutės) ir Izraelio nedėkingumas bei stabų garbinimas – pagonių dievų garbinimas (15-29 eilutės). Pagonys nubaus Izraelį už jo nuodėmes, bet ir pagonių išdidumas bus nubaustas; Viešpaties šlovė bus apginta (30-43 eilutės).
2Įst 32,8: ... pagal Dievo sūnų skaičių: Dievo sūnūs – angelai. Žr. Job 1,6; 2,1; 38,7; Ps 89,7-8. Pasak šio teksto, tautos turi savo angelus sargus. Žr. Dan 10,20-21; 12,1.
3Įst 32,13: ... krašto aukštumų ... : Kanaano aukštumos.
4Įst 32,14: ... Bašano ... : Bašanas – derlingų ganyklų sritis į rytus nuo Jordano, garsi savo galvijais. Žr. Ps 22,13; Ez 39,18; Am 4,1.
5Įst 32,15: ... Ješurūnas nutuko ... : Ješurūnas yra malonybinis Izraelio vardas; jis reiškia Mylimasis. Žr. Įst 33,5.26; Iz 44,2.
6Įst 32,28-32,35: Užuomina apie pagonių tautas, ne apie Izraelį. Tautų sugedimas.
7Įst 32,32: Jų vynmedis ... : t. y. Izraelio priešų vynmedis lyginamas su patarle tapusiais Sodomos ir Gomoros vaisiais: gražūs iš išorės, bet supuvęs vidus.
8Įst 32,34: ... tai ... : tautų sugedimas.
9Įst 32,35: ... kerštas ... : teismas engėjui ir engiamųjų apgynimas.
10Įst 32,39: ... aš daliju mirtį ir gyvastį: Dievas yra visagalis visur, anot poeto tikėjimo. Žr. Iš 4,11 ; Iz 45,5-7.
11Įst 32,48-32,52: Mozės vizija ant Nebo’o kalno. Žr. Sk 20,10-13; 27,12-14.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 32