BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 07 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 20

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 20

5 Tada pareigūnai kreipsis į kareivius, sakydami: 'Ar yra kas nors, kuris pasistatė naujus namus, bet dar nešventė įkurtuvių? Teeina jis namo, kad kartais nežūtų mūšyje ir kitas nešvęstų jo įkurtuvių. 6 Ar yra kas nors, kuris įsiveisė vynuogyną, bet dar nesidžiaugė jo vaisiais? Teeina jis namo, kad kartais nežūtų mūšyje ir kitas nesidžiaugtų jo vaisiais. 7 Ar yra kas nors, kuris yra susižadėjęs su moterimi, bet dar nėra jos vedęs? Teeina jis namo, kad kartais nežūtų mūšyje ir kitas jos nevestų'. 8 [i2]Pareigūnai, toliau kalbėdami kareiviams, sakys: 'Ar yra kas nors išsigandęs ir nusiminęs? Teeina jis namo, kad per jį brolių drąsa neišblėstų'.

  
Išnašos:
1Įst 20,1-20,20: Šventojo karo nuostatai. Šventojo karo sąvoka turi savo šaknis senovės dykumos gyventojų papročiuose. Prielaida: šventasis karas nėra žmonių užmojis, bet Dievo veikla, kurioje pats Viešpats dalyvauja. Žr. Ts 5.
2Įst 20,8: Šventajame kare dalyvauja rinktiniai kariai. Kariuomenės dydis nėra svarbus, todėl baimingieji turi būti pašalinti (žr. Ts 7,2-3).
3Įst 20,10-20,15: Kare su miestais už Palestinos ribų galima imti karo grobį. Žr. Sk 31.
4Įst 20,15-20,18: Miestai Palestinoje turi būti visiškai sunaikinti, t. y. paskirti herem įstatymui – visiškai sunaikinti, kad vietos gyventojai nesudarkytų Izraelio tikėjimo (žr. Įst 9,1-6). Kadangi visiškai sunaikinti skirtas miestas yra auka Viešpačiui, negalima iš jo izraeliečiams imti jokio grobio.
5Įst 20,19-20,20: Ribojamas gamtos turtų besaikis niokojimas. Medžiai yra Dievo dovana; miestas yra tik žmonių statyba.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 20