BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 88

 Psalmynas
  
Ps 88

1 Giesmė. Koracho sūnų psalmė. Choro vadovui. Pagal mahalat leanotą[i1]. Hemano Ezeracho maskilas[i2].

2 VIEŠPATIE Dieve, mano Gelbėtojau,

dieną ir naktį tavęs šaukiuosi.

3 Išgirsk mano maldą,

klausykis mano pagalbos šauksmo,

4 nes tiek daug nelaimių mane apniko,

kad atsidūriau ant Šeolo slenksčio.

5 Žmonės mano, kad aš toks,

kuriam lemta žengti į kapą;

aš bejėgis

6 kaip paliktas tarp mirusiųjų,

kaip kape gulintys užmuštieji,

kaip tie, kurių daugiau nebeatmeni,

nes jie atskirti nuo tavo pagalbos.

7 Įstūmei mane į patį kapo dugną,

į tamsią jo gelmių prarają.

8 Tavo pyktis mane baisiai slegia,

ant manęs virsta visos tavo mūšos bangos. Sela.

9 Atstūmei nuo manęs visus mano pažįstamus,

padarei jiems mane šlykštų;

aš įkalintas ir nebegaliu išeiti.

10 Mano akys temsta iš širdgėlos;

šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE, kasdieną,

tiesiu į tave rankas melsdamasis.

11 Argi stebuklus tu darai mirusiesiems?

Nejau šešėliai kelsis tavęs šlovinti? Sela.

12 Argi apie tavo gerumą bus pasakojama kape,

o apie tavo ištikimybę Pražūties vietoje?[i3]

13 Nejau tavo stebuklai apsakomi mirties tamsybėse,

o tavo teisumas ­ užmaršties šalyje?

14 O aš, VIEŠPATIE, šaukiuosi tavęs,

kas rytą tave sveikina mano malda.

15 O VIEŠPATIE, kodėl mane atstumi?

Kodėl slepi savo veidą nuo manęs?

16 Nuo jaunystės kenčiu ir esu prie mirties.

Tavo baimės našta mane pribloškia,

17 tavo įniršis mane sukrečia,

tavo siaubas mane naikina.

18 Lyg potvynis jie skandina mane visą dieną,

apstoja iš visų pusių.

19 Tu padarei, kad manęs vengia draugas ir kaimynas;

kur tik aš, ten visuomet tamsu.

  
Išnašos:
1Ps 88,1: Nežinomas muzikos terminas.
2Ps 88,1: Žr. Ps 32,1.
3Ps 88,12: T. y. Šeole.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 88