BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 86

 Psalmynas
  
Ps 86

1 Dovydo malda. VIEŠPATIE, atsuk į mane ausį ir išklausyk mane,

nes aš vargšas ir beturtis.

2 Apsaugok mano gyvastį, nes aš ištikimas;

mano Dieve, gelbėk savo tarną,

kuris tavimi pasitiki.

3 Būk man gailestingas, Viešpatie,

nes visą dieną šaukiuosi tavęs.

4 Pralinksmink savo tarną,

nes tau, Viešpatie, meldžiuosi.

5 Juk tu, Viešpatie, geras ir atlaidus,

kupinas ištikimos meilės visiems,

kurie tavęs šaukiasi.

6 Klausykis, VIEŠPATIE, mano maldos,

išgirsk mano maldavimą pasigailėti.

7 Vargo dieną šaukiuosi tavęs,

nes tu išklausai mano maldą.

8 Nėra tokio kaip tu tarp dievų, Viešpatie!

Nė vienas nėra padaręs, ką tu padarei.

9 Visos tautos, kurias tu sukūrei, ateis

ir lenksis tau, Viešpatie;

jos šlovins tavo vardą.

10 Juk tu didis ir darai nuostabius darbus;

tu vienas esi Dievas.

11 Mokyk mane savo kelio, VIEŠPATIE,

ir aš ištikimai juo pas tave eisiu;

mokyk mano širdį pagarbiai bijoti tavo vardo.

12 Dėkosiu tau visa širdimi, Viešpatie, mano Dieve,

ir šlovinsiu tavo vardą per amžius.

13 Juk didi tavo ištikimoji meilė man,

ir tu išgelbėjai mano gyvastį iš Šeolo gelmių.

14 Dieve, įžūlūs žmonės sukilo prieš mane,

niekšų būrys tyko mano gyvasties;

tai žmonės, kurie tavęs negerbia.

15 Bet tu, Viešpatie, esi gailestingas ir malonus Dievas,

visada kantrus, visada geras ir ištikimas.

16 Pažvelk į mane ir būk man gailestingas,

suteik jėgų savo tarnui

ir išgelbėk savo tarnaitės sūnų.

17 Parodyk man savo gerumo ženklą,

kad mano priešai matytų ir gėdytųsi,

nes tu, VIEŠPATIE, mano pagalba ir paguoda.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 86