BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 72

 Psalmynas
  
Ps 72

1 Saliamono. Dieve, suteik savo teisingumo karaliui

ir teisumo karaliaus sūnui,

2 kad teistų tavo tautą teisingai

ir tavo skriaudžiamuosius teisiai.

3 Teteikia kalnai gerovę tautai,

tepatiria kalvos teisumo atlygį.

4 Tegina jis skriaudžiamųjų bylą tautoje,

tegelbsti beturčių vaikus

ir tesutramdo engėjus.

5 Tetveria jis taip ilgai kaip saulė

ir lyg mėnulis per kartų kartas.

6 Jis bus tartum lietus jaunam atolui,

lyg laistantys žemę lietaus gūsiai.

7 Jo dienomis žydės teisumas ir visuotinė taika,

kol nebeliks mėnulio.

8 Teviešpatauja jis nuo jūros ligi jūros

ir nuo Upės ligi žemės pakraščių.

9 Dykumos klajokliai klūpės prieš jį,

o jo priešai laižys žemės dulkes.

10 Taršišo ir Salų karaliai mokės duoklę,

o Arabijos ir Šebos karaliai neš dovanas.

11 Visi karaliai reikš jam pagarbą,

jam tarnaus visos tautos.

12 Juk jis gelbsti beturtį, kuris jo šaukiasi,

ir nuskriaustąjį, kuriam nėra kas padeda.

13 Jis rūpinasi vargšais ir beturčiais.

Jis gelbės beturčių gyvastį,

14 atpirks jų gyvastį iš priespaudos ir smurto;

jo akyse brangus jų kraujas.

15 Tegyvuoja karalius!

Tebūna jam atiduotas Šebos auksas;

už jį turi būti visuomet meldžiamasi,

visą dieną reikia prašyti jam palaiminimo.

16 Krašte tebūna gausu grūdų,

pasėliai tevilnija ant kalnų viršūnių,

krašto derlius tebūna lyg Libano,

miestai teprisipildo žmonių lyg laukai žolės.

17 Tebūna amžinas karaliaus vardas,

tetveria jo vardas taip ilgai kaip saulė.

Tebūna juo palaiminti visi žmonės,

teskelbia jį laimingu visos tautos.

18 Garbinkite VIEŠPATĮ, Izraelio Dievą!

Tik jis vienas daro nuostabius darbus.

19 Garbinkite jo šlovingą vardą per amžius!

Jo garbė pripildo visą pasaulį.

Amen! Amen!

20 Čia baigiasi Jesės sūnaus Dovydo maldos.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 72