BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 66

 Psalmynas
  
Ps 66

1 Choro vadovui. Giesmė. Psalmė.

Šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksniais, visi kraštai,

2 giedokite šlovės giesmę jo vardui,

teikite jam iškilmingą šlovę!

3 Kartokite Dievui: „Kokie nuostabūs tavo darbai!

Tokia didi tavo jėga,

kad tavo priešai gūžiasi prieš tave!

4 Tegarbina tave visa žemė,

tegieda tau šlovės giesmę,

tegieda šlovės giesmę tavo vardui!“ Sela.

5 Ateikite ir pamatykite, ką Dievas padarė;

savo darbais jis kelia pagarbią žmonių baimę.

6 Jūrą jis pavertė sausuma,

o per upę mūsų protėviai perėjo pėsti.

Ten mes džiūgavome jame.

7 Jis amžinai viešpatauja savo galybe,

jo akys stebi tautas;

tenesididžiuoja maištininkai! Sela.

8 Tautos, garbinkite mūsų Dievą,

teskamba jo šlovės garsai!

9 Mums jis suteikė gyvenimą

ir neleido mūsų kojoms suklupti.

10 Dieve, tu mus išbandei!

Ištyrei mus, kaip ištiriamas sidabras ugnimi;

11 tu leidai mums įkliūti į pinkles,

mums ant pečių uždėjai sunkią naštą.

12 Tu leidai, kad žmonės jotų mums ant sprando;

mes perėjome per ugnį ir vandenį,

ir tu išvedei mus į saugią vietą.

13 Įžengiu į tavo Namus su deginamosiomis aukomis

ir vykdau tau duotus įžadus,

14 įžadus, kuriuos ištarė mano lūpos

ir tau pažadėjo, kai buvau nelaimėje.

15 Deginamosioms aukoms atnašauju tau penimas avis

drauge su degančių avinų dūmais,

aukoju jaučius ir ožius. Sela.

16 Ateikite ir klausykitės,

visi pagarbiai Dievo bijantieji,

kai skelbiu, ką jis man padarė.

17 Balsu jo šaukiausi,

ir šlovės giesmė buvo man ant liežuvio.

18 Jeigu būčiau turėjęs piktą mintį širdyje,

VIEŠPATS nebūtų klausęsis.

19 Bet Dievas išgirdo,

jis klausėsi mano maldos.

20 Pagarbintas Dievas,

kuris neatstūmė mano maldos

ir neatsakė man savo gerumo.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 66