BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 02 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 21

 Psalmynas
  
Ps 21

1 Choro vadovui. Dovydo psalmė.

2 Karalius linksmas, VIEŠPATIE,

nes tu davei jam jėgų;

jis džiūgauja,

nes tu suteikei jam pergalę.

3 Ko troško jo širdis, to ir suteikei;

jo lūpų prašymo neatsakei. Sela.

4 Pasitinki jį su didžia palaima,

uždedi jam ant galvos gryno aukso vainiką.

5 Jis prašė tavęs gyvenimo,

ir tu davei jam ilgą dienų trukmę per amžių amžius.

6 Didi jo garbė per tavo pergalę;

tu suteiki jam didybę ir garsą.

7 Tu suteiki jam amžinus palaiminimus,

linksmini jį savo Artumo džiaugsmu.

8 Karalius pasitiki VIEŠPAČIU

ir dėl ištikimo Aukščiausiojo gerumo visada bus saugus.

9 Tavo ranka suras visus tavo priešus,

tavo dešinė suras tuos, kurie tavęs nekenčia.

10 Degink juos tarsi krosnies liepsna,

tą dieną, kai pasirodysi.

Tesunaikina juos įniršęs VIEŠPATS;

tepraryja juos ugnis.

11 Išnaikink jų palikuonis žemėje,

o jų vaikus ­ iš žmonijos.

12 Jei jie kėsintųsi tau daryti pikta

ir sumanytų tau kenkti, jiems nepasiseks.

13 Tu priversi juos bėgti savo lankais,

nutaikytais jiems tiesiai į veidus.

14 Būk išaukštintas, VIEŠPATIE, savo jėgos!

Giedosime, šlovindami tavo didžius darbus.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 21