BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 02 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 135

 Psalmynas
  
Ps 135

1 Šlovinkite VIEŠPATĮ!

Šlovinkite VIEŠPATIES vardą!

Šlovinkite jį, VIEŠPATIES tarnai,

2 kurie tarnaujate mūsų VIEŠPATIES Namuose,

mūsų Dievo Namų kiemuose.

3 Šlovinkite VIEŠPATĮ, nes VIEŠPATS geras,

giedokite giesmę jo vardui, kurį mylime,

4 nes VIEŠPATS sau išsirinko Jokūbą ­

Izraelį kaip brangų turtą.

5 Juk žinau, kad VIEŠPATS didis,

mūsų VIEŠPATS didingesnis už visus dievus.

6 Visa, ko tik VIEŠPATS nori, jis daro

danguje ir žemėje, jūrose ir visose gelmėse.

7 Perkūnijos debesis jis pakelia iš žemės pakraščių

žaibuoti ir lietui lyti,

vėją išveda iš jo saugyklos.

8 Jis Egipte išguldė pirmagimius ­

ir žmonių, ir gyvulių.

9 Jis siuntė ženklus ir darė nuostabius darbus

tavo žemėje, Egipte,

ir faraonui, ir visiems jo tarnams.

10 Jis išguldė daug tautų,

sugniuždė galingus valdovus ­

11 amoritų karalių Sihoną,

Bašano karalių Ogą,

ir visas Kanaano karalystes ­

12 ir atidavė jų žemę kaip paveldą,

paveldą Izraeliui, savo tautai.

13 VIEŠPATIE, amžinai tveria tavo vardas,

tavo garsas, VIEŠPATIE, per visas kartas,

14 nes VIEŠPATS gina savo tautą

ir gailisi savo tarnų.

15 Tautų stabai ­ iš sidabro ir aukso,

žmogaus padaryti.

16 Jie turi burnas, bet nekalba,

turi akis, bet nemato.

17 Jie turi ausis, bet negirdi,

nėra nė alsavimo jų burnose.

18 Panašūs į juos taps,

kas juos dirba ir jais pasitiki.

19 Izraelio namai, šlovinkite VIEŠPATĮ,

Aarono namai, šlovinkite VIEŠPATĮ!

20 Levio namai, šlovinkite VIEŠPATĮ!

Jūs, kurie pagarbiai bijote VIEŠPATIES,

šlovinkite VIEŠPATĮ!

21 Tebūna Sione šlovinamas VIEŠPATS,

gyvenantis Jeruzalėje!

Šlovinkite VIEŠPATĮ!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 135