BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 103

 Psalmynas
  
Ps 103

1 Dovydo.

Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela,

ir visa, kas manyje, tešlovina jo šventąjį vardą!

2 Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela,

ir nepamiršk, koks jis geras!

3 Jis atleidžia visas tavo nuodėmes

ir išgydo visas tavo ligas.

4 Jis atperka tavo gyvastį iš kapo

ir apgaubia tave meile ir gailestingumu,

5 jis sotina tavo gyvenimą gėrybėmis,

kad būtum jaunas ir stiprus lyg erelis.

6 VIEŠPATS vykdo teisumo darbus,

jis daro, kas teisinga, visiems engiamiesiems.

7 Jis parodė savo kelius Mozei

ir savo veiksmus Izraelio tautai.

8 VIEŠPATS yra gailestingas ir mylintis,

lėtas supykti ir kupinas ištikimosios meilės.

9 Ne visą laiką jis barsis

nei bus supykęs per amžius.

10 Jis elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį

nei atmoka mums pagal mūsų kaltes.

11 Kaip aukštai nuo žemės dangūs,

taip didi jo ištikimoji meilė pagarbiai jo bijantiesiems.

12 Kaip toli Rytai nuo Vakarų,

taip toli nuo mūsų jis išsklaido mūsų nuodėmes.

13 Kaip tėvas gailisi vaikų,

taip VIEŠPATS gailisi pagarbiai jo bijančiųjų.

14 Juk jis žino, kokie mes padarai,

atsimena, kad mes esame dulkės.

15 Žmogaus dienos panašios į žolę,

jis žydi kaip laukų gėlė:

16 vos paliečia ją vėjas, jos jau nebėra,

ji išnyksta, nepalikdama žymės.

17 Betgi VIEŠPATS geras per amžių amžius tiems,

kurie pagarbiai jo bijo,

ir teisus vaikų vaikams,

18 kurie laikosi jo Sandoros

ir nepamiršta ištikimai vykdyti jo įsakymų.

19 VIEŠPATS pasistatė sostą danguose,

ir jo karališka galybė visa valdo.

20 Šlovinkite VIEŠPATĮ, visi jo angelai,

jo žodį vykdantys galiūnai,

paklusnūs jo tartam žodžiui.

21 Šlovinkite VIEŠPATĮ, visos jo galybės,

jo tarnai, vykdantys jo valią.

22 Šlovinkite VIEŠPATĮ, visi jo darbai

visose jo viešpatijos vietose.

Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 103