BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 08 14 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Patarlių knygaSkyrius: 29

 Patarlių knyga
  
Pat 29

1 Kas dažnai įspėtas įsižeidžia ir užsispiria,

tas bus staiga ir visiškai palaužtas.

2 Kai teisieji vyrauja, tauta džiaugiasi,

o kai nedorėliai valdo, tauta dejuoja.

3 Žmogus, mėgstantis išmintį, neša savo tėvui laimę,

o kas bendrauja su kekšėmis, tas eikvoja savo turtą.

4 Teisingumu karalius padaro savo kraštą saugų,

o tas, kuris užkrauna didelius mokesčius, jį pražudo.

5 Žmogus, kuris pataikauja savo artimui,

spendžia pinkles jo kojoms.

6 Nedoro žmogaus kaltėje slypi jam spąstai,

o teisusis dainuoja ir džiaugiasi.

7 Teisusis rūpinasi beturčių teisėmis,

o nedorėlis tokio rūpinimosi negali suprasti.

8 Pašaipūnai sukelia mieste sąmyšį,

o išmintingieji numalšina žmonių įniršį.

9 Jei išmintingas žmogus eina su kvailiu į teismą,

kvailys tik niršta ir be saiko juokiasi.

10 Kraugeriški žmonės nekenčia doro žmogaus,

o dorieji rūpinasi jo gyvastimi.

11 Kvailys išlieja visą savo įniršį,

o išmintingas žmogus santūriai susilaiko.

12 Jei valdovas klausosi melo,

visi jo pareigūnai taps nedori.

13 Vargšas ir jo engėjas turi ryšį:

jų abiejų akims VIEŠPATS duoda šviesos.

14 Jei karalius sąžiningai teisia beturčius,

jo sostas bus amžinai tvirtas.

15 Rykštė ir pabarimas duoda išminties,

o vaikas, paliktas sau, yra motinos gėda.

16 Kai nedori žmonės paima viršų, padaugėja nusikaltimų,

bet teisieji matys jų žlugimą.

17 Drausmink savo vaiką, ir būsi ramus,

o jis tau teiks paguodos.

18 Kai nebėra svajonių, tauta praranda savitvardą,

bet tie, kurie laikosi Įstatymo, būna laimingi.

19 Tarnas vien žodžiais neišprusinamas;

nors ir supranta, ką sakai, jis nekreipia dėmesio.

20 Ar matei žmogų, skubantį neapgalvotai kalbėti?

Iš kvailio galima daugiau tikėtis, negu iš jo!

21 Vergas, lepintas nuo mažens,

galų gale taps neklaužada.

22 Pikto būdo žmogus sukelia ginčą,

o karštakošis pridaro daug nusikaltimų.

23 Žmogaus puikybė jį pažemins,

o nuolankiõs dvasios žmogus bus pagerbtas.

24 Nekenčia savo gyvasties, kas sėbrauja su vagimi,

kas girdi keiksmą, bet nutyli.

25 Žmonių baimė spendžia žmogui spąstus,

o kas pasitiki VIEŠPAČIU, tas apsaugomas.

26 Daugelis ieško malonės valdovo akyse,

bet tik iš VIEŠPATIES žmogus gauna teises.

27 Nedoru žmogumi bjaurisi teisieji,

o doro kelio žmogumi bjaurisi nedorėlis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 29