BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 09 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Patarlių knygaSkyrius: 12

 Patarlių knyga
  
Pat 12

1 Kas mielai priima pamokymą, tas mėgsta pažinimą,

bet kas niekina pamokymą, tas tamsuolis.

2 Geras žmogus užsitarnauja VIEŠPATIES malonę,

o pinklių spendėjas ­ pasmerkimą.

3 Nedorumas nesaugo žmogaus,

o teisiųjų šaknys nebus išrautos.

4 Sumani žmona ­ savo vyro vainikas,

o apsileidusi žmona ­ kaip kaulų puvimas.

5 Teisiųjų užmojai teisingi,

nedorėlių užmačios klastingos.

6 Nedorėlių žodžiai ­ kruvinos pasalos,

o doruosius išgelbsti jų kalba.

7 Parblokšk nedorėlius, ir nieko iš jų nelieka,

o teisių žmonių namai stovi tvirtai.

8 Už protingumą žmogus laimi pagyrimą,

o sukto proto žmogus susilaukia paniekos.

9 Geriau būti paprastu žmogumi, turinčiu darbą,

negu išdidžiai laikytis ir neturėti maisto.

10 Teisus žmogus rūpinasi savo gyvuliais,

o nedorų žmonių širdis žiauri.

11 Kas dirba savo žemę, tas turės duonos iki soties,

o kas vaikosi vėjų, tas yra neprotingas.

12 Nedorų žmonių tvirtovė bus nugriauta,

o teisiųjų šaknis išlieka.

13 Blogas žmogus per savo lūpas patenka į pinkles,

o teisus žmogus išsilaisvina iš vargo.

14 Žmogus sotinasi gėrybėmis iš savo lūpų vaisių,

ir gauna atlyginimą už savo rankų darbą.

15 Kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas,

o išmintingas žmogus klauso patarimo.

16 Kvailas žmogus tuojau parodo pyktį,

o gudrus nutyli užgaulę.

17 Kas kalba tiesą, tas sąžiningai liudija,

o melagingas liudytojas kalba apgaulingai.

18 Neapgalvoti žodžiai ­ kaip kalavijo smūgiai,

o išmintingųjų liežuvis gydo.

19 Teisingos lūpos išlieka amžinai,

o melagingas liežuvis ­ tik akimirką.

20 Širdyse tų, kurie rengia pikta, slypi apgaulė,

o duodančių taikingą patarimą ­ džiaugsmas.

21 Teisaus žmogaus neištinka jokia žala,

o nedorėliai būna priblokšti nelaimių.

22 Melagingos lūpos pasibjaurėtinos VIEŠPAČIUI,

o kas ištikimai elgiasi, tas jam patinka.

23 Gudrus žmogus slepia savo išmanymą,

o kvailojo širdis skelbia savo kvailumą.

24 Darbščioji ranka valdo,

o tingiąją reikia versti dirbti.

25 Nerimas apsunkina žmogaus širdį,

o geras žodis pralinksmina.

26 Teisusis duoda gerą patarimą savo artimui,

o nedorėlių kelias klaidina.

27 Tingus žmogus niekada nekepa sumedžiotos mėsos,

o darbštus žmogus turi brangių turtų.

28 Teisumo takas veda į gyvenimą;

žengiant jo taku, nėra mirties.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 12