BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 26 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Patarlių knygaSkyrius: 11

 Patarlių knyga
  
Pat 11

1 Neteisingos svarstyklės pasibjaurėtinos VIEŠPAČIUI,

o sąžiningas svarstis jam teikia malonumą.

2 Puikybę lydi gėda,

o pas kukliuosius ateina išmintis.

3 Dorųjų sąžiningumas juos veda,

o klastingųjų suktumas juos pražudo.

4 Atpildo dieną turtai bus nenaudingi,

o teisumas gelbės nuo mirties.

5 Doro žmogaus teisumas išlygina jo kelią,

o nedorėlis pargriūva per savo nedorumą.

6 Sąžiningųjų teisumas juos gelbsti,

o klastingieji įkliūna į savo pačių pinkles.

7 Nedoro žmogaus viltys pražūva su mirtimi,

ir į turtus sudėta viltis nueina niekais.

8 Teisus žmogus ištraukiamas iš vargo,

o nedorėlis užima jo vietą.

9 Bedievis savo lūpomis žudo kaimyną,

o teisiuosius gelbsti sumanumas.

10 Miestas džiūgauja dėl teisiųjų sėkmės,

o nedorėliams žuvus, šaukiama iš džiaugsmo.

11 Dorųjų laiminimu miestas statomas,

o nedorėlių lūpomis ­ griaunamas.

12 Kas niekina savo kaimyną, tam trūksta širdies,

o protingas žmogus nutyli.

13 Liežuvautojas vaikštinėja, išplepėdamas paslaptis,

o patikimas žmogus apie jas neprasitaria.

14 Kur nėra kam vadovauti, tauta žūva;

saugumą laiduoja patarėjų gausumas.

15 Kas laiduoja už svetimą, daro sau skriaudą,

o kas atsisako tai daryti, neturės rūpesčių.

16 Maloninga moteris pelno pagarbą[i1],

o aršieji įgyja turtų.

17 Žmogaus gerumas teikia gera jam pačiam,

o negailestingas žmogus kenkia sau.

18 Nedoras žmogus užsidirba apgaulingą užmokestį,

o sėjantys teisumą gauna tikrą atlyginimą.

19 Teisumas ­ gyvenimo ramstis,

o pikta ieškojimas veda į mirtį.

20 VIEŠPATS bjaurisi suktos širdies žmogumi,

o tie, kurių elgesys be priekaišto, jam patinka.

21 Būk tikras, kad nedoras žmogus neliks nenubaustas,

o teisiųjų palikuonys išsigelbės.

22 Tarsi aukso žiedas, įvertas kiaulei į snukį,

yra graži moteris, neturinti sveikos nuovokos.

23 Teisūs žmonės gali trokšti tik gera,

o nedorėliai gali tikėtis tik pykčio.

24 Vieni dosniai dalija ir turtėja,

o kiti šykštauja daryti, kas teisu, ir skursta.

25 Dosnus žmogus turtėja,

o kas pagirdo kitus, tas pats bus pagirdytas.

26 Kas kaupia grūdų atsargas, tą žmonės keiks,

o kas juos dalija, tas bus palaimintas.

27 Kas stengiasi daryti gera, tas užsitarnaus malonės,

o kas ieško pikta, tą ištiks pikta.

28 Kas pasitiki savo turtais, tas nuvys,

o teisieji vešės kaip lapija.

29 Kas kamuoja savo šeimyną, tas paveldi vėją,

o kvailys yra išmintingųjų vergas.

30 Teisus elgesys ­ gyvybės medis,

o smurtas atima žmonių gyvastį.

31 Jeigu teisus žmogus žemėje susilaukia atpildo,

juo labiau susilauks nedorėlis ir nusidėjėlis!

  
Išnašos:
1Pat 11,16: Gr. Septuagintos vertime įterpta: „o tą, kuri nekenčia dorybės, apgaubia gėda. Tingus Žmogus tampa skurdžiumi,...“
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 11