BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Patarlių knygaSkyrius: 10

 Patarlių knyga
  
 Pirmas Saliamono patarlių rinkinys
  
Pat 10

1 Saliamono patarlės. Išmintingas vaikas neša tėvui džiaugsmą,

o paikas vaikas ­ motinos skausmas.

2 Nedorai įgyti turtai neneša naudos,

o teisumas gelbsti nuo mirties.

3 VIEŠPATS neleis teisiajam badauti,

o nedorėliams neduos, ko trokšta.

4 Tingi ranka neša skurdą,

o darbščiųjų rankos praturtina.

5 Vaikas, kuris vasarą pripildo aruodus, yra protingas,

o vaikas, miegantis per pjūtį, neša gėdą.

6 Palaiminimai vainikuoja teisiojo galvą,

o nedorėlių burnoje slypi smurtas.

7 Teisiojo vardas bus laiminamas,

o nedorėlių vardas sutrūnys.

8 Išmintingos širdies žmogus rūpestingai laikysis įstatymų,

o atvirai išbarantis skleidžia ramybę.

9 Kas elgiasi dorai, tas saugiai gyvena,

o kas eina suktu keliu, tam baigsis blogai.

10 Kas pro pirštus žiūri į kaltę, tas padaro skausmo,

o atvirai išbarantis skleidžia ramybę.

11 Teisiojo burna ­ gyvenimo versmė,

o nedorėlių burnoje slypi smurtas.

12 Neapykanta sukelia vaidus,

o meilė uždengia visas kaltes.

13 Protingo žmogaus lūpose randama išmintis,

o bukapročio nugarai lieka tik lazda.

14 Išmintingieji brangina pažinimą,

o kvailojo plepėjimas priartina pavojų.

15 Turtingojo turtai ­ jo tvirtovė,

o skurdžiaus neturtas ­ jo pražūtis.

16 Teisiojo uždarbis veda į gyvenimą,

o nedorėlio pelnas ­ į nuodėmę.

17 Kas paiso pamokymo, tas eina gyvenimo taku,

o kas atmeta įspėjimą, tas paklysta.

18 Melagio lūpos slepia neapykantą,

o kas skleidžia apkalbas, tas kvailys.

19 Kur daug kalbama, ten netrūksta kaltės,

o protingo žmogaus kalba santūri.

20 Teisiojo liežuvis ­ geriausias sidabras,

o nedorėlių širdis ­ nieko verta.

21 Teisiojo lūpos maitina daugelį,

o kvailieji miršta neturėdami sveikos nuovokos.

22 VIEŠPATIES palaiminimas praturtina,

ir triūsas negali jo padidinti.

23 Kaip pikto darymas pralinksmina kvailąjį,

taip išmintis ­ supratingą žmogų.

24 Ko nedorėlis bijo, tas jį ir užklumpa,

o ko teisieji ilgisi, tai ir bus jiems suteikta.

25 Audrai praėjus, nedorėlio nebelieka,

o teisusis išlieka amžinai.

26 Ką actas daro dantims ir dūmai ­ akims,

tą tingus žmogus ­ siunčiantiems jį su užduotimi.

27 Pagarbi Dievo baimė pailgina gyvenimą,

o nedorėlių metai bus sutrumpinti.

28 Teisiųjų viltis jiems neša džiaugsmą,

o nedorėlių lūkesčiai nueina niekais.

29 Dorajam VIEŠPATIES kelias yra tvirtovė,

o piktadariams ­ pražūtis.

30 Teisusis niekada nesvyruos,

o nedorėliai neišliks krašte.

31 Teisiojo burna teikia išmintį,

o klastingas liežuvis bus išpjautas.

32 Teisiojo lūpos žino, kas gera,

o nedorėlių burna ­ kas apgaulinga.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 10