BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 07 19 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Kunigų knygaSkyrius: 15

 Kunigų knyga
  
 Vyrų apeiginis nešvarumas
  
Kun 15

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas: 2 „Kalbėkite izraelitams ir sakykite jiems.

‘Kai vyras patiria sėklos išsiliejimą iš savo kūno, sėklos išsiliejimas daro jį apeigoms nešvarų. 3 Toks yra jo sėklos išsiliejimo nešvarumas, kad ­ nesvarbu, ar nesulaiko sėklos išsiliejimo, ar sulaiko sėklos išsiliejimą ­ vis vien tai nešvarumas. 4 Kiekvienas guolis, kuriame atsigultų sėklos išsiliejimu sergantis, tampa nešvarus. 5 O kas paliestų jo guolį, turės išsiskalbti drabužius, išsimaudyti vandenyje ir bus nešvarus ligi vakaro. 6 Kas atsisėstų ant daikto, ant kurio buvo sėdėjęs sergantis sėklos išsiliejimu, turės išsiskalbti drabužius, išsimaudyti vandenyje ir bus nešvarus ligi vakaro. 7 Kas paliestų sergančio sėklos išsiliejimu kūną, turės išsiskalbti drabužius, išsimaudyti vandenyje ir bus nešvarus ligi vakaro. 8 Jei sėklos išsiliejimu sergantis spjautų ant švaraus žmogaus, pastarasis turės išsiskalbti drabužius, išsimaudyti vandenyje ir bus nešvarus ligi vakaro. 9 Bet koks balnas, ant kurio joja sėklos išsiliejimu sergantis, bus nešvarus. 10 Kas paliestų bet kokį daiktą, buvusį po juo, bus nešvarus ligi vakaro, o kas tokius daiktus neštų, turės išsiskalbti drabužius, išsimaudyti vandenyje ir bus nešvarus ligi vakaro. 11 Visi, kuriuos paliestų sėklos išsiliejimu sergantis, nepaskalavęs vandenyje savo rankų, turės išsiskalbti drabužius, išsimaudyti vandenyje ir bus nešvarūs ligi vakaro. 12 Indas iš molio, kurį paliestų sėklos išsiliejimu sergantis, turi būti sudaužytas, o indas iš medžio turi būti išskalautas vandeniu.

13 Kai sėklos išsiliejimu sergantis pagyja nuo sėklos išsiliejimo, jis turi palaukti septynias dienas pripažinimo, kad yra švarus, išsiskalbti drabužius, išsimaudyti vandenyje ir tada taps švarus. 14 O aštuntą dieną, pasiėmęs du purplelius ar du balandžius, nueis VIEŠPATIES akivaizdon prie įėjimo į Susitikimo Palapinę ir paduos juos kunigui. 15 Kunigas paruoš juos, vieną ­ aukai už nuodėmę, o kitą ­ deginamajai aukai, ir atliks permaldavimą VIEŠPATIES akivaizdoje jo labui dėl sėklos išsiliejimo.

16 Kai vyras patiria paprastą sėklos išsiliejimą, visas išsimaudys vandenyje ir bus nešvarus ligi vakaro. 17 Bet koks audinys ar oda, ant kurių užkristų sėkla, turi būti išskalbti vandenyje, o vyras bus nešvarus ligi vakaro. 18 Jei vyras guli su moterimi ir patiria sėklos išsiliejimą, jiedu abu turi išsimaudyti vandenyje ir liks nešvarūs ligi vakaro.

Moterų apeiginis nešvarumas

19 Kai moteris patiria kraujoplūdį, kuris yra įprastinis išsiliejimas iš jos kūno, nešvari ji bus septynias dienas. O kas ją palies, bus nešvarus ligi vakaro. 20 Visa, ant ko ji gultųsi būdama nešvari per mėnesines, taps nešvaru; ir visa, ant ko ji atsisėstų, taps nešvaru. 21 Kas prisiliestų prie jos guolio, turės išsiskalbti drabužius, išsimaudyti vandenyje ir bus nešvarus ligi vakaro. 22 O kas prisiliestų prie daikto, ant kurio ji sėdėjo, turės išsiskalbti drabužius, išsimaudyti vandenyje ir bus nešvarus ligi vakaro. 23 Ar tai būtų guolis, ar koks kitas daiktas, ant kurio ji sėdėjo, ­ prisiliesdamas prie jo, žmogus taps nešvarus ligi vakaro. 24 Jei vyras sugultų su ja, jos mėnesinių nešvarumas bus jam perduotas, ir jis bus nešvarus septynias dienas. Kiekvienas guolis, ant kurio jis atsiguls, taps nešvarus.

25 Jei moteris patiria kraujoplūdį ilgą laiką ne dėl savo mėnesinių nešvarumo ar jei išsiliejimas tęsiasi ilgiau negu jos mėnesinių nešvarumas, ji bus nešvari, kaip ir sirgdama mėnesinėmis. 26 Kiekvienas guolis, ant kurio ji gultųsi savo nešvarumo dienomis, bus jai kaip ir guolis per jos mėnesines. Kiekvienas daiktas, ant kurio ji sėdėtų, bus nešvarus kaip ir per mėnesines. 27 O kas paliestų tuos daiktus, bus nešvarus, turės išsiskalbti drabužius, išsimaudyti vandenyje ir bus nešvarus ligi vakaro. 28 Iš savo kraujoplūdžio išgijusi, ji turi palaukti septynias dienas. Tada bus švari. 29 O aštuntą dieną ji pasiims du purplelius ar du balandžius ir nuneš juos kunigui prie įėjimo į Susitikimo Palapinę. 30 Kunigas paruoš juos, vieną ­ aukai už nuodėmę, o kitą ­ deginamajai aukai, ir atliks permaldavimą VIEŠPATIES akivaizdoje jos labui už nešvarų kraujoplūdį.

31 Taip atskirsite izraelitus nuo jų apeiginio nešvarumo, kad jie nemirtų būdami nešvarūs, išniekindami tarp jų esančią mano Padangtę.

32 Tokie tat yra nuostatai tiems, kurie patiria išsiliejimą: tam, kuris patiria sėklos išsiliejimą ir tampa nešvarus, 33 ir tai, kuri negaluoja mėnesinėmis, kiekvienam ­ vyrui ir moteriai ­ turinčiam išsiliejimą, ir vyrui, kuris sugula su apeigoms nešvaria moterimi!’“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 15