BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Juditos knygaSkyrius: 3

 Juditos knyga
  
 Vakarų tautos pasiduoda
  
Jdt 3

1 Tad jie siuntė pas jį pasiuntinius prašyti taikos tokiais žodžiais: 2 „Štai mes, didžiojo karaliaus Nebukadnecaro tarnai, gulime kniūbsti prieš tave. Elkis su mumis, kaip nori. 3 Žiūrėk, mūsų pastatai, visas mūsų kraštas, visi kviečių laukai, kaimenės ir bandos, visos gyvenviečių avidės prieš tavo akis! Daryk su jais, kaip tau atrodo geriausia. 4 Štai mūsų miestai ir jų gyventojai tavo paslaugoms! Ateik ir elkis su jais, kaip tau atrodo gera.“

5 Pasiuntiniams atėjus pas Holoferną ir davus jam šią žinią, 6 jis nužygiavo į pajūrį su kariuomene, išdėstė įgulas įtvirtintuose miestuose ir paėmė jų rinktinius vyrus į pagalbinius dalinius. 7 Tų miestų žmonės ir visi kaimų gyventojai priėmė jį su vainikais, rateliais ir būgnelių su žvangučiais muzika. 8 Tačiau jis sunaikino visus jų alkus ir iškirto šventuosius medžius, vykdydamas jam duotą įsakymą sunaikinti visus vietinius dievus, kad visos tautos garbintų vieną Nebukadnecarą ir visos kalbos bei visos gentys šauktųsi jo kaip dievo.

9 Pagaliau jis pasiekė Esdreloną prie Dotano priešais Judėjos kalnų virtinę. 10 Pasistatęs stovyklą tarp Gebos ir Skitopolio, pasiliko visą mėnesį, norėdamas aprūpinti savo kariuomenę reikmenimis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Juditos knygaSkyrius: 3