BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Juditos knygaSkyrius: 15

 Juditos knyga
  
Jdt 15

1 Išgirdę, kas buvo įvykę, vyrai palapinėse buvo pritrenkti. 2 Drebėdami iš baimės, jie daugiau nebestojo į gretas, bet tarsi susitarę puolė bėgti visais takais per lygumą ir aukštumų sritį. 3 Bėgo ir vyrai, išdėstyti stovyklose ant kalvų aplink Betuliją. Tai sužinoję, visi izraelitų kariai pakilo. 4 Uzijas nusiuntė vyrus į Betomestaimą, Bebają, Chobą, Kolą ir visą Izraelio žemę pranešti apie įvykius ir paskatinti visus pulti priešus ir sunaikinti. 5 Vos išgirdę tą žinią, izraelitai visi kaip vienas puolė priešus ir kapojo iki pat Chobos. Net Jeruzalės bei visos aukštumų srities gyventojai atėjo, nes jiems buvo pranešta, kas įvyko priešų stovykloje. Gileado ir Galilėjos vyrai, talžydami priešams šonus, žudė juos net anapus Damasko ir jo žemių. 6 Visi kiti Betulijos gyventojai puolė asirų stovyklą, plėšė ją ir įsigijo didelių turtų. 7 Ir izraelitai, sugrįžę iš žudynių, pasiėmė, kas buvo likę. Net kaimai ir miestai lygumoje bei aukštumų srityje gavo daug grobio, nes ten buvo didžiuliai sandėliai.

Padėka ir šlovės giesmė

8 Tada vyriausiasis kunigas Joakimas ir izraelitų seniūnai, gyvenę Jeruzalėje, atvyko pamatyti savo akimis nuostabiųjų dalykų, Viešpaties padarytų Izraeliui, susitikti Juditą ir ją pasveikinti. 9 Atėję pas Juditą, jie vienu balsu ją palaimino, tardami:

„Tu Jeruzalės garbė!

Tu didis Izraelio pasididžiavimas!

Tu nuostabi mūsų tautos šlovė!

10 Savo ranka visa tai padarei,

nuostabų žygį įvykdei Izraeliui;

Dievas juo gėrisi.

Telaimina tave Viešpats Visagalis

per amžių amžius!“

O visi žmonės atsiliepė: „Amen!“

11 Trisdešimt dienų visi žmonės plėšė stovyklą. Juditai jie atidavė Holoferno palapinę ir visus jo sidabro indus, lovas, taures bei visus baldus. Ji priėmė juos. Apkrovusi mulus ir pakinkiusi vežimus, ji sudėjo į juos daiktus.

12 Visos Izraelio moterys, atskubėjusios jos pamatyti, laimino ją ir šoko ratelius jos garbei. Nulaužusi gebenės šakelių, ji apdalijo jomis savo palydoves. 13 Ji pati ir su ja buvusios moterys pasipuošė alyvmedžio lapų vainikais. Eidama pirma visų žmonių, šokdama ji vedė moteris, o visi Izraelio vyrai sekė su ginklais rankose ir vainikais ant galvų, giedodami giesmes.

14 Viso Izraelio akivaizdoje Judita pradėjo šią padėkos giesmę, ir visi žmonės jai pritarė.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Juditos knygaSkyrius: 15