BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 28 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Juditos knygaSkyrius: 14

 Juditos knyga
  
 Pergalė
  
Jdt 14

1 Tada Judita tarė jiems: „Išklausykite mane, mano broliai. Paėmę šią galvą, pakabinkite ant savo miesto sienos turėklų. 2 Kai tik išauš, saulei tekant iš už žemės, visi vyrai imkite ginklus, ir teišskuba visi stipruoliai, vedami vado, iš miesto tarsi leistis šlaitu žemyn į slėnį asirų užkardos pulti. Bet žemyn šlaitu nesileiskite. 3 Užkardos vyrai griebsis ginklų ir skubės grįžti į stovyklą pažadinti asirų kariuomenės pareigūnų. Nuskubėję į Holoferno palapinę, jo ten neras. Juos apims siaubas, ir jie bėgs nuo jūsų. 4 Tada jūs ir visi Izraelio žemės gyventojai vykitės ir, jiems traukiantis, išžudykite juos. 5 Bet, prieš šitai vykdydami, pašaukite man Achiorą Amonitą, kad pamatytų ir atpažintų žmogų, paniekinusį Izraelio namus ir pasiuntusį jį pas mus kaip į mirtį.“

6 Tad Achioras buvo pašauktas ateiti iš Uzijo namų. Atėjęs ir žmonių būryje pamatęs vyro rankoje Holoferno galvą, jis sukniubo ant žemės ir neteko sąmonės. 7 Žmonės pakėlė jį. Tada jis puolė prie Juditos kojų ir pagerbė ją, tardamas:

„Esi palaiminta visose Judo palapinėse!

Visų tautų žmonės,

išgirdę tavo vardą, bus siaubo apimti!

8 O dabar papasakok man, ką padarei per tas dienas.“ Žmonių apsupta Judita papasakojo jam visa, ką buvo padariusi nuo tos dienos, kai paliko Betuliją, iki tos akimirkos, kai pradėjo kalbėti žmonėms. 9 Juditai baigus kalbėti, žmonės šaukė iš visų jėgų, ir miestas aidėjo džiaugsmo klegesiu. 10 Pamatęs visa, ką Izraelio Dievas buvo padaręs, Achioras tvirtai įtikėjo Dievą. Jis buvo apipjaustytas, įėjo į Izraelio namus ir pasiliko juose iki šios dienos.

11 Vos išaušus, Holoferno galva buvo pakabinta ant miesto sienos. Tada visi, pasiėmę ginklus, išėjo būriais į kalnų perėjas. 12 Pamatę juos, asirai nusiuntė žodį savo pareigūnams, kurie savo ruožtu pranešė vadams bei tūkstantininkams ir visiems kitiems pareigūnams. 13 Suėję prie Holoferno palapinės, jo asmeninius reikalus tvarkiusiam tarnui jie tarė: „Pažadink mūsų viešpatį, nes tie vergai įsidrąsino eiti į mūšį su mumis savo tikrai pražūčiai!“

14 Bagojas, įėjęs į vidų, pasibeldė prie palapinės užuolaidos, manydamas, kad Holofernas miega su Judita. 15 Niekam neatsiliepus, jis patraukė užuolaidą ir, įėjęs į miegamąjį, rado jį tysantį ant aslos negyvą ir be galvos. 16 Suklikęs baisiu balsu, jis verkė, dejavo, šaukė ir persiplėšė drabužius. 17 Po to įėjo į Juditos palapinę, kur ji buvo apsistojusi, ir, neradęs jos, išskubėjo pas vyrus, šaukdamas: 18 „Vergai mus apgavo! Viena hebrajų moteris užtraukė nelaimę karaliaus Nebukadnecaro namams. Žiūrėkite! Holofernas guli ant žemės be galvos!“

19 Tai išgirdę, asirų kariuomenės vadai iš siaubo persiplėšė drabužius, ir jų riksmai bei šauksmai aidėjo visoje stovykloje.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Juditos knygaSkyrius: 14