BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išminties knygaSkyrius: 7

 Išminties knyga
  
 Pagarba išminčiai
  
Išm 7

1 Ir aš iš tikrųjų esu marus žmogus, kaip visi kiti,

palikuonis pirmojo sukurto žmogaus, žemės vaikas.

Motinos įsčiose gavau trapią prigimtį,

2 per dešimt mėnesių ­ kūną ir kraują,

iš vyro sėklos ir malonumo, kuris lydi santuoką.

3 Ir aš vos gimęs įkvėpiau visiems bendro oro,

atsirėmiau į tą pačią visiems bendrą žemę;

pravirkdamas išrėkiau tą patį pirmąjį garsą, kaip visi,

4 buvau rūpestingai auginamas vystykluose.

5 Juk joks karalius kitokios gyvenimo pradžios nėra turėjęs,

6 visi panašiai ateina į gyvenimą

ir panašiai išeina.

7 Todėl meldžiausi,

ir man buvo suteiktas supratimas,

šaukiausi pagalbos,

ir atėjo pas mane išminties dvasia.

8 Ją vertinau labiau, negu skeptrą ir sostą,

o turtus, palyginti su ja, laikiau niekais.

9 Nelyginau jos nė su brangakmeniu,

nes visas auksas prieš ją ­

tik žiupsnis smilčių,

o sidabras ­ tik molis.

10 Mylėjau ją labiau už sveikatą ir grožį,

branginau labiau už dienos šviesą,

nes jos spindesys niekada negęsta.

11 Drauge su ja atėjo man visa, kas gera,

ir iš jos rankų ­ nesuskaičiuojami turtai.

12 Visa tai mane džiugino,

nes išmintis mokė tinkamai juos panaudoti,

nors ir nesupratau, kad ji buvo jų kūrėja.

13 Atvira širdimi mokiausi ir norom dalijuosi,

jos turtų neslepiu.

14 Juk ji ­ neišsemiamas lobis mirtingiesiems;

visi, kas įgyja šį lobį, laimi draugystę su Dievu,

jos mokymo dovanomis geriau jį pažįsta.

Išminties šaltinis ­ Dievas

15 Teišmoko mane Dievas išmintingai kalbėti

ir protauti kaip dera man suteiktų dovanų dėka,

nes jis pats vadovauja išminčiai

ir pataiso išmintinguosius.

16 Jo rankose ­ ir mes, ir mūsų žodžiai,

ir visas supratimas bei gebėjimai.

17 Juk jis suteikė man tikrą esamų dalykų pažinimą,

kad suvokčiau pasaulio sandarą ir pradmenų jėgą,

18 laikų pradžią, pabaigą ir vidurį,

saulėgrįžos kaitą ir metų laikų seką,

19 metų ratą ir žvaigždynų padėtį,

20 gyvulių prigimtį ir žvėrių būdą,

vėjų galybę ir žmonių mąstymą,

augalų rūšis ir vaistingąsias šaknų savybes.

21 Sužinojau, kas paslėpta ir kas aišku,

22 nes mane mokė išmintis, visų dalykų išradėja.

Juk ji turi dvasią ­

protingą, šventą,

vienatinę, visokeriopą,

jautrią, judrią,

skaidrią, tyrą,

aiškią, nepažeidžiamą, mylinčią gėrį,

įžvalgią,

23 nenugalimą, geradarišką, labdaringą,

ištikimą, saugią, ramią,

visagalę, visa prižiūrinčią

ir pripildančią visas dvasias,

protingas, tyras ir jautriausias.

24 Juk išmintis judresnė už visa, kas juda;

ji apgaubia visus daiktus ir pripildo savo tyrumo.

25 Ji ­ Dievo galybės alsavimas

ir tyras Visagalio šlovės spinduliavimas;

todėl niekas, kas sutepta, į ją neprasismelkia.

26 Ji ­ amžinosios šviesos atspindys,

nesuteptas Dievo veiklos veidrodis

ir jo gerumo paveikslas.

27 Ji viena, bet gali visa aprėpti;

pati nesikeisdama, ji visa atnaujina.

Per kartų kartas ji įeina į šventas sielas,

padarydama jas Dievo draugais ir pranašais,

28 nes Dievas myli tik tą,

kuris bendrauja su išmintimi.

29 Ji puikesnė už saulę

ir nustelbia visus žvaigždynus.

Palyginti su dienos šviesa, ji atrodo šviesesnė,

30 nes dieną išstumia naktis,

o išminties nenugali joks nedorumas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 7