BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išminties knygaSkyrius: 6

 Išminties knyga
  
 Įspėjimas galingiesiems
  
Išm 6

1 Tad klausykitės, karaliai, ir supraskite;

mokykitės, plačiosios žemės viešpačiai!

2 Išgirskite, kurie valdote gyventojų mases

ir didžiuojatės tautų daugybe!

3 Juk Viešpats davė jums valdžią,

Aukščiausiasis suteikė savarankiškumą;

jis pats tirs jūsų darbus ir tyrinės jūsų užmojus,

4 jei jūs, jo karalystės tarnai būdami,

nevaldėte teisingai,

nesilaikėte Įstatymo

ir negyvenote pagal Dievo valią.

5 Baisiai ir staiga jis ateis pas jus,

nes griežtas teismas užklumpa valdančiuosius.

6 Paprastam žmogui gali būti atleista iš pasigailėjimo,

bet galingieji bus griežtai teisiami.

7 Visų Valdovas nesigūžia nė prieš vieną,

nerodo pagarbos kieno nors didybei,

nes jis padarė mažą ir didelį

ir visais lygiai rūpinasi.

8 Galingiesiems parengtas reiklus ištyrimas,

9 tad jums, valdovai, skirti šie mano žodžiai,

kad mokytumėtės išminties ir nenusižengtumėte.

10 Tik tie bus išrinkti į šventuosius,

kurie pagarbiai laikosi šventų įsakų;

tik tie susilauks apgynimo,

kurie bus iš jų pasimokę.

11 Tad dėkitės į širdį mano žodžius,

trokškite ir būsite pamokyti.

12 Spinduliuojanti ir neblėstanti išmintis

lengvai pastebima tų, kurie ją myli,

ir surandama tų, kurie jos ieško.

13 Ji skuba atskleisti save tiems,

kurie jos trokšta.

14 Kas keliasi anksti jos ieškoti, tas nepavargs,

nes ras ją sėdinčią prie savo durų.

15 Apie ją mąstyti protingiausia;

kas dėl jos budi, tas greitai nebeturės rūpesčių.

16 Juk ji pati eina ieškoti tų, kurie jos verti,

geraširdiškai jiems pasirodo takuose

ir pasitinka juos prie kiekvieno užmojo.

17 Išminties pradžia ­ nuoširdus noras mokytis,

o atsidėjimas mokymuisi ­ meilė.

18 Meilė ­ laikymasis jos įstatų,

laikymasis įstatų ­ nemarumo pagrindas,

19 o nemarumas priartina žmogų prie Dievo.

20 Taigi išminties ieškojimas parengia karalystei.

21 Todėl jūs, tautų valdovai,

jeigu jums malonūs jūsų sostai ir skeptrai,

gerbkite išmintį,

kad galėtumėte amžinai karaliauti.

22 Jums paskelbsiu, kas yra išmintis ir kaip ji atsirado;

neslėpsiu nuo jūsų jokių paslapčių,

bet papasakosiu apie ją nuo kūrimo pradžios,

neprasilenkdamas su tiesa, paskleisiu jos pažinimą.

23 Žlugdančio pavydo su savimi neimsiu,

nes jis neturi nieko bendra su išmintimi.

24 Pasaulio išgelbėjimą laiduoja didelis išminčių skaičius,

o tautos gerovę ­ išmintingas karalius.

25 Tad mokykitės iš mano žodžių;

tai jums pravers.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 6