BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išminties knygaSkyrius: 5

 Išminties knyga
  
Išm 5

1 Tuomet teisusis pakėlęs galvą stosis

priešais savo engėjus

ir tuos, kurie niekais laikė jo darbus.

2 Tai matydami, jie drebės baisiai išsigandę,

ir bus apstulbinti dėl netikėto teisiojo išgelbėjimo.

3 Pilni sąžinės graužimo, jie tarpusavyje kalbėsis,

ir, dejuodami dvasios skausme, sakys:

4 „Tai žmogus, kurį mes kadaise išjuokėme

ir laikėme patyčių priežodžiu.

Kokie neišmanėliai buvome!

Jo gyvenimą laikėme pamišimu,

o jo mirtį ­ negarbe.

5 Kaip jis galėjo būti įskaičiuotas į Dievo vaikus?

Kodėl jo dalis tarp šventųjų?

6 Vadinasi, mes išklydome iš tiesos kelio,

mums nešvietė teisumo šviesa,

ir neužtekėjo niekada saulė!

7 Sotinomės pikto ir žūties keliuose,

keliavome per neįžengiamus tyrus,

o Viešpaties kelio nepaisėme.

8 Kokia nauda mums iš įžūlumo?

Ką atnešė mums turtai ir didžiavimasis?

9 Visa tai pradingo kaip šešėlis,

kaip pasklidęs gandas,

10 kaip plaukiantis per kylančias bangas laivas,

kurio nė pėdsako praplaukus nelieka,

nė kilio tako bangose nebegalima rasti,

11 arba kaip paukščiui praskridus

nerandama jokio jo skrydžio ženklo,

skystas oras, užgautas sparnų kirčių

ir praplėštas skrydžio veržlios jėgos,

sparnais plasnojant perskrendamas,

o po skrydžio nelieka ten jokio ženklo,

12 arba kaip, paleidus strėlę į taikinį,

jos perskrostas oras

tučtuojau vėl taip susilieja,

kad niekas neberanda strėlės tako.

13 Taip ir mes, vos gimę, išėjome niekais,

negalėjome parodyti jokio dorybės ženklo

ir buvome per savo nedorumą visiškai sunaikinti!“

14 Nedorėlių viltis ­ lyg vėjo nešamas usnies pūkelis,

lyg lengva šalna, audros nupūsta;

ji išblaškoma kaip dūmai vėjyje

ir išblėsta kaip vienos dienos svečio atminimas.

15 O teisieji gyvena per amžius;

jiems atlygina Viešpats,

jais rūpinasi Aukščiausiasis.

16 Todėl jie gaus karališką vainiką

ir grožiu spindinčią karūną iš Viešpaties rankų,

nes jis globos juos savo dešine,

gins savo petimi.

17 Viešpats ginkluosis pavydulinga meile

ir kūriniją pavers ginklu savo priešams nubausti;

18 jis užsivilks teisumą kaip šarvus

ir užsidės tikrą teisingumą kaip šalmą;

19 jis pasiims šventumą kaip nenugalimą skydą,

20 perkals didelį pyktį į kalaviją,

ir Visata drauge su juo kovos prieš neišmanėlius.

21 Taiklios žaibų strėlės išlėks,

puls taikinį iš debesų

kaip iš gerai įtempto lanko,

22 ir pilna pykčio kruša lėks kaip iš mėtyklės.

Juos daužys įšėlę jūros vandenys,

ir patvinusios upės užlies nesigailėdamos.

23 Pakils prieš juos galingas vėjas,

ir audra vėtys juos kaip pelus.

Taip neteisingumas nuniokos visą žemę,

ir nedorumas sugriaus galiūnų sostus.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 5