BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išminties knygaSkyrius: 4

 Išminties knyga
  
Išm 4

1 Geriau neturėti vaikų, bet būti doram,

nes nemarumas įamžina dorybės atminimą,

o ją pripažįsta ir Dievas, ir žmonės.

2 Jeigu ji akivaizdi, žmonės ja seka,

o kai jos nėra, jos ilgisi.

Pergale vainikuota ji amžinai triumfuoja,

nugalėjusi varžybose dėl kilnaus laimikio.

3 Tačiau nedorėlių jauniklių spiečius bus niekam tikęs;

nė vienas jų neteisėtų daigų neįleis giliai šaknų

ir neatsirems į tvirtą pagrindą.

4 Net jeigu jų šakos kuriam laikui ir sužaliuotų,

būdami netvirti, jie svirduliuos vėjyje

ir bus viesulų išrauti.

5 Jų šakos bus nulaužtos nelaiku,

jų vaisiai nenaudingi,

neprinokę valgyti ir niekam tikę.

6 Iš neteisėtos lovos gimę jų vaikai

teisiami liudija savo tėvų nedorumą.

7 O teisusis, nors ir pirma laiko mirtų,

ras poilsį.

8 Juk ne ilgas gyvenimas teikia garbingą senatvę;

ji negali būti matuojama metais.

9 Žmogaus išmintis ­ jo žili plaukai,

o gyvenimas be dėmės ­ tikra senatvė.

10 Tapęs Dievui brangus, jis buvo jo mylimas,

ir, kadangi gyveno tarp nusidėjėlių, buvo paimtas,

11 išplėštas, kad pikta neiškraipytų jo supratimo

ar apgaulė nesuviliotų jo sielos.

12 Juk pikto žavesys užtemdo tai, kas gera,

o negeri norai sugadina nekaltą protą.

13 Tapęs tobulas per trumpą laiką,

jis pasiekė ilgo gyvenimo pilnatvę;

14 Viešpačiui patiko jo siela,

todėl jis išskubino jį iš nedoros aplinkos.

Tačiau žmonės, tai matydami, nesuprato;

jiems neatėjo į širdį,

15 kad malonė ir gailestingumas laukia išrinktųjų

ir kad jis rūpinasi savo šventaisiais.

16 Miręs teisusis

pasmerks gyvenančius nusidėjėlius,

o per trumpą laiką ištobulėjusi jaunystė

pasmerks ilgą nedorėlio senatvę.

17 Tie žmonės mato išmintingo žmogaus galą,

bet nesupranta, ką Viešpats jam skyrė

ir kodėl jį apsaugojo.

18 Nedorėliai matys jį ir niekins,

bet Viešpats juoksis iš jų.

19 Paskui taps jie paniekinamais lavonais,

amžina pašaipa tarp mirusiųjų.

Tikrai Dievas parblokš juos nebylius,

išplėš iš šaknų;

jie bus visiškai sunaikinti,

kentės širdgėlą,

o jų atminimas pražus.

Nedorėlių teismas

20 Jie ateis, drebėdami iš baimės,

kai jų nuodėmės bus skaičiuojamos,

ir jų nusikaltimai pasmerks juos

tiesiai į akis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 4