BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 02 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išminties knygaSkyrius: 16

 Išminties knyga
  
 Dievo bausmės
  
Išm 16

1 Todėl jie buvo vertai nubausti

panašiais gyvuliais ir kankinti daugybės kenkėjų.

2 Užuot taip baudęs savo tautą, tu darei gera

ir, norėdamas patenkinti didelį jų alkį,

parūpinai valgyti putpelių mėsos ­ retą skanėstą.

3 Todėl anie[i1], nors ir išalkę,

bjaurėdamiesi prieš juos siųstais gyvūnais,

neteko net įprasto noro valgyti,

o šie[i2], trumpai kentėję stoką, maitinosi skanėstais.

4 Reikėjo, kad anuos engėjus ištiktų negailestingas alkis,

o šiems pakako tik parodyti,

kaip kankinami jų priešai.

5 Net tada, kai juos užklupo baisus žvėrių šėlsmas,

ir jie buvo naikinami pasalomis geliančių gyvačių,

tu nepykai iki galo.

6 Tik valandėlę, tik dėl įspėjimo jie patyrė siaubą[i3],

nors turėjo išganantį ženklą,

kad jiems primintų tavo Įstatymo įsaką.

7 Juk kas gręždavosi jo link, būdavo išgelbėtas

ne per daiktą, į kurį žvelgė,

bet per tave, visų Gelbėtojau.

8 Taip tu įtikinai mūsų priešus,

kad esi tas, kuris išgelbsti nuo visa, kas pikta.

9 Juk skėrių ir musių įkandimai anuos žudė,

ir vaisto jų gyvasčiai išgelbėti nerasta,

nes jie buvo nusipelnę bausmės tokiais kūriniais.

10 Bet tavo vaikai nebuvo nugalėti

net nuodingų gyvačių geluonių,

nes tavo gailestingumas atėjo jiems į pagalbą

juos gydydamas.

11 Kad atmintų tavo žodžius,

jie buvo sugelti ir greitai išgelbėti,

idant nenugrimztų į baisią užmarštį

ir netaptų abejingi tavo gerumui.

12 Iš tikrųjų negydė jų nei žolės, nei pavilgas,

bet tavo, Viešpatie, visa gydantis žodis!

13 Tu gyvybės ir mirties Valdovas,

tu nuvedi mirtinguosius prie mirtingųjų pasaulio vartų

ir parvedi atgal!

14 Žmogus, tiesa, žudo savo nedorumu,

bet negali sugrąžinti iškvėpto gyvybės alsavimo

ar išlaisvinti mirties paimtą sielą.

Kruša ir mana

15 Pabėgti iš tavo rankos niekas negali.

16 Anie nedorėliai, atsisakę tave pažinti,

buvo nuplakti tavo rankos galybe,

kankinti neįprastų liūčių, krušos bei perkūnijos

ir visiškai nuniokoti ugnies.

17 Nuostabiausia, kad vanduo,

kuris visa gesina,

dar labiau kurstė ugnį,

nes Visata gina teisiuosius.

18 Vienu metu liepsna buvo sutramdyta,

kad nesudegintų kūrinių,

siųstų pulti nedorėlių,

idant nedorėliai, tai matydami, žinotų,

kaip jie ištikti Dievo teismo.

19 Kitą kartą net pačiame vandenyje

ji įsiliepsnojo galingiau už save pačią,

kad sunaikintų nedoros šalies derlių.

20 Tuo tarpu savo tautą tu maitinai angelų maistu

ir nuolat tiekei jiems duonos iš dangaus,

paruoštos be jų triūso,

labai gardžios ir tinkamos kiekvienam skoniui.

21 Maistas, kurį davei,

rodė tavo švelnumą savo vaikams,

nes taikėsi prie skonio to, kuris jį valgė,

ir mainėsi į tai, kas valgančiajam patiko.

22 Sniegas ir ledas[i4] ištvėrė ugnį netirpdami;

tai įvyko, kad tavo vaikai žinotų,

jog jų priešų derlius naikinamas ugnies,

kuri liepsnoja krušoje ir žaibuoja liūtyje.

23 Bet kad būtų pamaitinti teisieji,

ta pati ugnis užmiršo net savo įgimtą jėgą.

24 Tarnaudama tau, savo Kūrėjui, kūrinija

nuožmėja, kad būtų nubausti nedorėliai,

ir švelnėja tiems, kurie tavimi pasitiki.

25 Taip ir tuomet, prie visko prisitaikydama,

ji tarnavo tavo visa maitinančiam dosnumui

pagal tai, ko kam reikėjo ir ko kas troško,

26 idant tavo vaikai, kuriuos tu, Viešpatie, mylėjai,

žinotų, kad ne derliaus įvairovė maitina žmoniją,

bet tavo žodis išlaiko tuos, kurie tavimi pasitiki!

27 Tai, kas nebuvo ugnies sunaikinta,

vos pašildžius praskubančiam saulės spinduliui, ištirpo,

28 idant būtų žinoma, kad, dar saulei netekėjus,

žmogui reikia keltis tau dėkoti

ir šauktis tavęs auštant,

29 nes nedėkingo žmogaus viltis sutirps

kaip atšiauri šalna

ir išsilies kaip pamazgos.

  
Išnašos:
1Išm 16,3: T.y. egiptiečiai. Žr. Iš 7,26-8,10.
2Išm 16,3: Arba: „tavo tauta“.
3Išm 16,6: Žr. Sk 21, 9.
4Išm 16,22: Poetinis manos įvaizdis. Žr. Iš 16,14.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 16