BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išminties knygaSkyrius: 13

 Išminties knyga
  
 Stabmeldystė
  
Išm 13

1 Iš prigimties kvaili buvo visi žmonės,

kurie gyveno, Dievo nepažindami,

ir, matydami gerus dalykus,

nepajėgė pažinti to, kuris yra[i1],

nei pripažinti menininko,

stebėdamiesi jo darbais!

2 Jie laikė dievais ugnį, vėją arba judrų orą,

žvaigždžių ratą, galingą potvynį

arba didžiuosius dangaus šviesulius,

valdančius pasaulį.

3 Gėrėdamiesi jų grožiu,

žmonės manė, kad jie dievai,

tad leisk jiems sužinoti,

kiek daug didingesnis už juos jų Šeimininkas,

nes juos sukūrė tas, kuris yra grožio šaltinis.

4 Žmones stebino jų galybė ir grožis,

tad leisk jiems suvokti per juos,

kiek daug galingesnis tas, kuris juos padarė.

5 Juk iš kūrinių didingumo ir grožio

panašiai suvokiamas ir jų Kūrėjas.

6 Tačiau tų žmonių nereikia per daug peikti,

nes jie turbūt paklysta,

ieškodami Dievo ir norėdami jį rasti.

7 Juk jie nesiliauja jo ieškoję,

gyvendami tarp jo kūrinių,

ir pasitiki tuo, ką mato,

nes matomi daiktai gražūs.

8 Bet net jie negali būti pateisinami,

9 nes jeigu įstengė būti tokie sumanūs,

jog galėjo spėlioti apie Visatą,

tai kodėl negalėjo atrasti jos VIEŠPATIES?

10 Bet nelaimingi sudėjusieji viltis į negyvus daiktus,

„dievais“ vadindami žmogaus rankų darbus,

meniškai apdorotą auksą, sidabrą

ir gyvulių atvaizdus

ar nenaudingą akmenį, senovės rankos tašinį.

11 Juk įgudęs dailidė nusikerta tinkamą medį,

dailiai nulupa visą jo žievę

ir, gražiai apdorojęs, padirba naudingą reikmenį,

tinkamą kasdien naudoti.

12 Nuo rankdarbio atlikusiais šipuliais

jis išsiverda valgyti

ir prisivalgo iki soties.

13 Bet vieną niekam tikusį šipulį,

kreivą ir pilną gumbų pagalį,

jis pasiima ir atliekamu laiku kruopščiai drožia.

Tą medį jis įgudusiai drožinėja

ir suteikia jam žmogaus pavidalą

14 arba išdrožia jį panašų į kokį nors bevertį gyvūną.

Apglaistęs ryškiai raudonais dažais,

nudažęs jo paviršių

ir užtapęs visas dėmes,

15 jis padaro jam tinkamą nišą ir

įstatęs pritvirtina prie sienos vinimi.

16 Jis pasirūpina, kad kartais nenukristų nuo sienos,

nes žino, jog jis pats sau padėti negali.

Juk iš tikrųjų tai tik paveikslas,

ir jam reikia juo rūpintis.

17 Tačiau žmogus, melsdamasis

dėl nuosavybės, vedybų ar vaikų,

nesigėdi kalbėtis su negyvu daiktu.

18 Dėl sveikatos jis šaukiasi to, kas silpna,

dėl gyvybės meldžiasi negyvam daiktui,

globos maldauja visiškai bejėgį pagalį,

laimingos kelionės ­ daiktą, negalintį paeiti,

19 pelno, darbo ir sėkmingo amato

prašo iš daikto,

kuris negali rankų pakelti.

  
Išnašos:
1Išm 13,1: Žr. Iš 3,14.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 13