BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išminties knygaSkyrius: 11

 Išminties knyga
  
Išm 11

2 Jie keliavo per negyvenamą dykumą

ir statėsi palapines nuošaliose vietose;

3 jie atsilaikė prieš užpuolikus

ir atsigynė nuo priešų.

4 Kai ištrokšdavo, jie šaukdavosi tavęs,

ir gaudavo vandens iš aukštos uolos,

iš kieto akmens troškuliui numalšinti.

5 Tai, kas buvo įrankis jų priešams bausti,

tapo jiems palaima sunkumams ištikus.

6 Vietoj sudrumsto ir krauju išniekinto

amžinai tekančio vandens šaltinio

7 kaip įspėjimą dėl įstato žudyti kūdikius

tu davei izraelitams netikėtai apsčiai vandens,

8 parodydamas troškuliu, kurį jie tuomet patyrė,

kaip griežtai tu baudi jų priešus.

9 Tiktai būdami išbandyti,

nors nuplakei juos tik gailestingumu,

jie suprato, kaip kentėjo nedorėliai, baudžiami pykčiu.

10 Tu bandei savuosius įspėdamas,

kaip daro tėvas,

o nedorėlius dorojai pasmerkdamas,

kaip daro reiklus karalius.

11 Namie ir toli nuo namų

egiptiečiai buvo panašiai nualinti;

12 juos persmelkė dviguba širdgėla

ir apėmė vaitojimas, atsiminus, kas įvyko,

13 nes sužinoję, kad per jų nubaudimą

izraelitai gavo naudos,

jie suprato, jog tai buvo Viešpaties darbas.

14 Juk nors ir tyčiojosi jie, atmesdami

anksčiau išmestąjį ir įstumtąjį į pavojų,

galų gale jie juo stebėjosi,

nes troško kitaip negu teisieji.

Dievo gailestingumas

15 Atlygindamas už jų paiką ir nedorą mąstymą,

skatinusį garbinti nebylius žalčius ir beverčius žvėris,

tu siuntei spiečius nebylių gyvūnų jiems nubausti,

16 kad sužinotų,

jog žmogus baudžiamas tuo, kuo nusideda.

17 Tavo visagalė ranka,

sukūrusi pasaulį iš padrikos medžiagos,

lengvai galėjo pasiųsti prieš juos

būrius meškų ar drąsių liūtų,

18 arba naujai sukurtų, įtūžusių nežinomų žvėrių,

arba tokių, kurie prunkščia ugnimi,

arba tokių, kurių akys svaido baisias kibirkštis.

19 Ne tik jų daroma žala galėtų sunaikinti,

bet ir vien siaubą keliantis jų pasirodymas

galėtų užmušti kiekvieną.

20 Net be viso to,

teisingumo vejami ir tavo galybės blaškomi,

jie vienu atsikvėpimu galėjo būti išguldyti.

Bet tu sutvarkei visa,

paisydamas saiko, skaičiaus ir svorio.

21 Tu visada gali parodyti savo didžią jėgą,

ir kas galėtų pasipriešinti tavo rankos galybei?

22 Juk prieš tave visas pasaulis ­ lyg dulkelė,

nusverianti svarstykles,

ir lyg ryto rasos lašas,

nukrintantis ant žemės.

23 Bet tu gailestingas visiems,

nes visa gali;

tu nepaisai žmonių nuodėmių,

kad jie galėtų atgailauti.

24 Tu myli visa, kas yra,

ir nesišlykšti niekuo, ką esi padaręs,

nes nebūtum padaręs,

jei būtum nekentęs.

25 Kaip būtų galėjęs kas nors išsilaikyti,

jeigu tu nenorėtum?

Arba būti išlaikytas,

jeigu nebūtų buvęs tavo pašauktas?

26 Tu pasigaili visų,

nes jie tavo, Viešpatie,

kuris myli visa, kas gyva.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 11