BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išminties knygaSkyrius: 10

 Išminties knyga
  
 Nuo Adomo iki Mozės
  
Išm 10

1 Išmintis globojo pirmąjį sukurtą pasaulio tėvą,

kai jis buvo vienui vienas.

Ji pakėlė jį iš nuopuolio

2 ir davė jam galios visa valdyti.

3 Bet neteisus žmogus, atsitolinęs nuo jos per savo pyktį,

žuvo dėl to, kad įniršęs užmušė brolį.

4 Kai dėl jo buvo aptvindyta žemė,

išmintis vėl atėjo jos gelbėti,

plukdydama teisųjį žmogų mediniu laivu.

5 Tautas užvaldžius visuotiniam nedorumui,

išmintis atpažino teisųjį žmogų,

išlaikė jį be dėmės Dievui ir stiprino

net tada, kai buvo gaila savo vaiko[i1].

6 Nedorėliams žūvant,

išmintis gelbėjo teisųjį žmogų;

jis pabėgo nuo ugnies,

nužengusios ant Penkių miestų.

7 Dar tebėra jų nedorumo liudijimas:

nuolat rūkstantys tyrai,

augalai, vedantys vaisius, kurie nenunoksta,

ir druskos stulpas,

stovintis kaip paminklas smalsiai sielai[i2].

8 Apsilenkdami su išmintimi,

jie ne tik pakenkė sau, nepažindami, kas gera,

bet ir paliko pasauliui savo kvailybės ženklą,

kad jų kaltės neliktų nepastebėtos.

9 Išmintis gelbėjo savo tarnus iš vargų.

10 Teisiajam žmogui bėgant nuo savo brolio pykčio,

ji vedė jį tiesiais takais,

parodė jam Dievo karalystę

ir mokė šventų dalykų.

Ji praturtino jį sėkmingu triūsu

ir gausino jo pastangų vaisius.

11 Ji gynė nuo engėjų gobšumo

ir padarė jį turtingą.

12 Ji uoliai saugojo jį nuo priešų

ir gynė nuo pasalų;

sunkiose grumtynėse ji suteikė jam pergalę,

kad žinotų, jog pagarbi Dievo baimė

galingesnė už visa kita.

13 Kai teisusis žmogus buvo parduotas,

išmintis jo nepaliko,

bet jį išgelbėjo nuo nuodėmės.

14 Ji nužengė su juo į kalėjimą

ir nepaliko jo grandinėse,

bet suteikė jam karalystės skeptrą

ir galią valdyti savo engėjus.

Įrodžiusi, kad jo kaltintojai melagiai,

ji suteikė jam amžiną garbę.

Išėjimas iš Egipto

15 Šventą tautą ir taurią giminę

išmintis išlaisvino iš žemės engėjų.

16 Ji įėjo į Viešpaties tarno sielą ir pasipriešino

siaubingiems karaliams ženklais ir stebuklais.

17 Ji atlygino šventųjų žmonių darbus,

vedė juos nuostabiu keliu,

buvo jiems paunksnė dieną

ir žvaigždžių šviesa naktį.

18 Ji pervedė juos per Raudonąją jūrą,

vesdama per gilius vandenis,

19 o jų priešus paskandino,

vėl išspjaudama juos iš gelmių.

20 Todėl dorieji apiplėšė nedorėlius;

jie giedojo giesmes, Viešpatie, tavo šventajam vardui

ir šlovino sutartinai tavo ginančią ranką.

21 Išmintis atvėrė nebylių burnas

ir įgalino mažylių liežuvius aiškiai kalbėti.

  
Išnašos:
1Išm 10,5: Žr. Pr 22,1-9.
2Išm 10,7: Žr. Pr 19,23-26.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 10